Castela e León asina un protocolo para a publicidade sanitaria

Castela e León asina un protocolo para a publicidade sanitaria

Trátase do primeiro acordo destas características, cuxo fin é reforzar a colaboración entre as institucións asinantes, que xa viñan actuando para evitar a difusión de mensaxes publicitarias ilegais ou susceptibles de xerar riscos para a saúde. Destaca a creación dunha comisión de seguimento formada por membros da Consellería de Sanidade e de cada un dos

Trátase do primeiro acordo destas características, cuxo fin é reforzar a colaboración entre as institucións asinantes, que xa viñan actuando para evitar a difusión de mensaxes publicitarias ilegais ou susceptibles de xerar riscos para a saúde. Destaca a creación dunha comisión de seguimento formada por membros da Consellería de Sanidade e de cada un dos colexios asinantes.

SANIDADE E COLEXIOS PROFESIONAIS DE CASTELA E LEÓN ASINAN UN PROTOCOLO DE CONTROL DA PUBLICIDADE SANITARIA

19 de xuño de 2018

Castela e León | Consellería de Sanidade

Co fin de reforzar a colaboración entre os colexios profesionais e a Consellería de Sanidade, asinouse hoxe un protocolo para que, coas achegas dos coñecementos técnicos propios de cada profesión sanitaria, póidase determinar se unha publicidade é veraz e obxectiva, que permita protexer o dereito á saúde dos usuarios dos centros e establecementos sanitarios, garantir a seguridade dos pacientes e protexelos fronte a prácticas abusivas.

O conselleiro de Sanidade, Antonio María Sáez, e os presidentes de 12 colexios profesionais, subscribiron hoxe este Protocolo de actuación que establece, en primeiro lugar, que os colexios profesionais trasladarán á autoridade sanitaria competente da Consellería de Sanidade todas as mensaxes publicitarias dos que teñan coñecemento propios do seu ámbito profesional que poidan ser considerados como publicidade sanitaria ilegal. Achegarán ademais un informe técnico sobre os motivos polos que se considera que esa publicidade poida ser susceptible de xerar riscos para a saúde das persoas.

A Consellería de Sanidade tramitará todas as comunicacións dos consellos e colexios profesionais e, en caso de ser necesario, adoptará con carácter de urxencia as medidas cautelares ou de carácter sancionador. Así mesmo, informará os consellos e colexios de todas as actuacións que se adopten en relación cos expedientes que se tramiten nun prazo que non poderá exceder do tres meses.

Crearase ademais unha comisión de seguimento formada por representantes da Consellería de Sanidade e de cada un dos colexios profesionais asinantes para mellorar o procedemento de intercambio de información, coordinar as actuacións e elaborar unha memoria anual de actuacións derivadas do protocolo.

A firma deste convenio xorde como resposta á aprobación polas Cortes de Castela e León dunha PNL presentada polo Grupo Parlamentario Popular na que se instaba á Xunta de Castela e León a ?desenvolver as medidas necesarias en orde a implantar unha oportuna regulación e control da publicidade das actividades e servizos sanitarios que garanta a adecuación desta a criterios de veracidade?, así como a ?establecer as canles máis adecuadas de colaboración cos colexios profesionais sanitarios e as asociacións de consumidores e usuarios de Castela e León”. Ademais, o pasado 5 de xuño, o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade ?agora Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social- publicou a sometemento de consulta pública o Proxecto de Real Decreto polo que se modifica o Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidade e promoción comercial de produtos, actividades ou servizos con pretendida finalidade sanitaria.

Os colexios profesionais asinantes son os consellos de colexios profesionais de diplomados en Enfermaría, farmacéuticos, médicos, odontólogos e estomatólogos e os colexios oficiais de Castela e León de dietistas ? nutricionistas, fisioterapeutas, logopedas, ópticosoptometristas, podólogos, protésicos dentais, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor