A Policía Nacional pon en funcionamento a aplicación informática VeriPol para detectar denuncias falsas

A Policía Nacional pon en funcionamento a aplicación informática VeriPol para detectar denuncias falsas

A Policía Nacional pon en funcionamento a aplicación informática VeriPol para detectar denuncias falsas Fonte: lamoncloa.gob.es A Policía Nacional ha posto en marcha VeriPol, unha aplicación informática que detecta as denuncias falsas interpostas en casos de roubos con violencia e intimidación ou tiróns. A ferramenta, cuxo acceso se habilitou en todas as comisarías de España desde

A Policía Nacional pon en funcionamento a aplicación informática VeriPol para detectar denuncias falsas

Fonte: lamoncloa.gob.es

A Policía Nacional ha posto en marcha VeriPol, unha aplicación informática que detecta as denuncias falsas interpostas en casos de roubos con violencia e intimidación ou tiróns.

A ferramenta, cuxo acceso se habilitou en todas as comisarías de España desde esta semana, identifica o delito baseándose no texto da denuncia, polo que non necesita ningunha información por parte do usuario, e é completamente automática. Trátase da primeira ferramenta deste tipo no mundo e diversos experimentos empíricos demostran que ten unha precisión superior ao 90%, mentres que policías expertos alcanzan unha precisión do 75%.

O modelo foi probado en 2015 nun conxunto de máis de 1.000 denuncias presentadas en toda España. Posteriormente, un estudo piloto levado a cabo en xuño de 2017 en Málaga e Murcia permitiu á Policía Nacional mellorar o seu índice de casos resoltos nun 80%.

Dobre obxectivo de VeriPol
A posta en marcha de VeriPol na Policía Nacional ten un dobre obxectivo. Por unha banda, ten como misión desalentar aos cidadáns de presentar denuncias falsas e, por tanto, previr a comisión de delitos. Por outro, pretende evitar o uso innecesario de recursos policiais, optimizando así o esforzo e o tempo noutras tarefas.

Presentar unha denuncia falsa ten consecuencias tanto para o individuo como para o sistema policial. De feito, considérase un delito penal e dá lugar a multas substanciais. Ademais, as simulacións de delito adoitan acompañar outras infraccións, como as estafas. Para a sociedade, unha denuncia falsa leva a perda de recursos policiais e a contaminación das súas bases de datos. Este tipo de delito é bastante común e xeralmente perpetrado por cidadáns que non teñen antecedentes penais.

Precisión superior ao 90%
O programa procesa o texto, extraendo características útiles para a súa clasificación utilizando técnicas de procesamiento da linguaxe natural. Estas características pásanse a un modelo matemático que estima a probabilidade de falsidade da denuncia. Experimentos empíricos mostran que o programa ten unha precisión superior ao 90%. Unha porcentaxe que indicaría a probabilidade de que a denuncia sexa falsa, e que motivaría a investigación posterior do presunto delito cometido.

Ademais, VeriPol extrapola e identifica patróns de comportamento a partir dos datos, permitindo entender cales son as características que máis diferencian as denuncias falsas das verdadeiras. É a primeira ferramenta deste tipo a nivel mundial e representa unha verdadeira novidade tanto a nivel policial como a nivel académico. De feito, a investigación en detección de mentiras sobre texto está a dar os seus primeiros pasos e VeriPol é o primeiro modelo que se estimou e validado sobre documentos reais e non sobre textos ficticios ou redactados especificamente para a investigación.

O obxectivo deste método é o desenvolvemento de estratexias efectivas de prevención do delito e o aumento da efectividade das investigacións. Poderíase definir como un método creado para predicir a veracidade das declaracións das vítimas de delitos graves.

Probado en máis de 1.000 denuncias interpostas en toda España
VeriPol pasou unha primeira proba de funcionamento utilizando unha base composta por 1.122 denuncias por roubo con violencia e intimidación e roubo con furto presentadas en España en 2015. A base incluía 534 denuncias verdadeiras e 588 falsas que soamente incluían a declaración do reclamante, sen máis información. Para iso, un axente con ampla experiencia en interrogatorios, detección de mentiras e investigación participou no proceso de revisión e clasificación de todas as denuncias.

O funcionario traballou neste proceso durante un período de dous anos e as denuncias presentáronselle nunha orde aleatoria no que se alternaban as verdadeiras coas falsas. Como resultado, a mostra resultou equilibrada.

A partir da análise das características e coeficientes de VeriPol, é posible sacar conclusións sobre a veracidade do manifestado nunha denuncia. De feito, o modelo é capaz de discernir diferenzas significativas na narración de denuncias verdadeiras e falsas que conducen á mellor separación entre estas dúas clases. Desta análise pódese concluír que as denuncias verdadeiras e falsas difiren principalmente en tres aspectos principais: modus operandi da agresión, morfosintaxis da denuncia e cantidade de detalles.

Tamén levou a cabo unha experiencia piloto realizada nas zonas urbanas de Murcia e Málaga durante o mes de xuño de 2017. Como resultado, aumentou considerablemente a produtividade en termos de número de casos falsos de roubo con violencia e intimidación e furto con tirón detectado e pechado con éxito. De feito, en só unha semana, en Murcia e Málaga detectáronse e pecharon 25 e 39 denuncias falsas respectivamente, mentres que o número media de casos detectados e pechados nos meses de xuño dos anos 2008-2016 foi de 3,33 e 12,14 respectivamente. As proporcións de éxito foron de 81,58% en Murcia e 84,78% en Málaga.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor