A Seguridade Social xa non retén o IRPF das prestacións de maternidade

A Seguridade Social xa non retén o IRPF das prestacións de maternidade

O INSS trasladou as instrucións pertinentes para que as prestacións por maternidade que se recoñezan desde este momento non inclúan desconto algún por IRPF. As prestacións recoñecidas e en fase de abono verán aplicada esta medida na nómina de outubro. A Seguridade Social ha deixado de descontar o IRPF das prestacións de maternidade en virtude

O INSS trasladou as instrucións pertinentes para que as prestacións por maternidade que se recoñezan desde este momento non inclúan desconto algún por IRPF. As prestacións recoñecidas e en fase de abono verán aplicada esta medida na nómina de outubro.

A Seguridade Social ha deixado de descontar o IRPF das prestacións de maternidade en virtude da sentenza do Tribunal Supremo, coñecida o pasado venres, que determinaba que as prestacións públicas por maternidade da Seguridade Social, están exentas do devandito imposto.

Desde este luns, o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) trasladou instrucións precisas ás súas direccións provinciais para a aplicación desta sentenza. Deste xeito, as novas prestacións recoñecidas abonaranse sen o mencionado desconto e, as xa recoñecidas e en fase de abono, pagaranse en outubro tamén sen a retención correspondente ao IRPF.

Esta medida beneficia tamén ás solicitudes da prestación que se realicen telemáticamente a través do portal A túa Seguridade Social.

Para iso, a tramitación dos procesos de maternidade non se viron paralizados e, ata que fornezan efecto os cambios informáticos para eliminar a retención de forma automática nun prazo de 15 días, habilitouse un procedemento manual para eliminar o IRPF.

Mediante este fallo, o Supremo desestima un recurso da Avogacía do Estado que defendía que ditas prestacións non debían estar exentas do IRPF e confirma unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, de xuño de 2017, que estimou o recurso dunha muller e ordenou a Facenda que lle devolvese a cantidade ingresada no IRPF de 2013 pola prestación de maternidade percibida no devandito exercicio.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor