A Xunta explora as posibilidades legais de regular a custodia compartida

A Xunta explora as posibilidades legais de regular a custodia compartida

A Xunta explora as posibilidades legais de regular a custodia compartida A Xunta encargou á Comisión Superior de Dereito Civil de Galicia a elaboración dun informe para ditaminar se entre as competencias lexislativas da comunidade autónoma pódese incluír a regulación da figura da custodia compartida ou, se pola contra, trátase dunha materia reservada en exclusiva

A Xunta explora as posibilidades legais de regular a custodia compartida

A Xunta encargou á Comisión Superior de Dereito Civil de Galicia a elaboración dun informe para ditaminar se entre as competencias lexislativas da comunidade autónoma pódese incluír a regulación da figura da custodia compartida ou, se pola contra, trátase dunha materia reservada en exclusiva para o Estado.

A solicitude deste informe foi requirida polo Parlamento para determinar o posible encaixe dentro das competencias autonómicas da proposición de lei referir# a a corresponsabilidade parental, que foi admitida a trámite tras presentarse como iniciativa lexislativa popular.

Asi como por Dereito de Costume, en caso de separación ou divorcio dos pais, os fillos pertencentes ao matrimonio eran concedidos en garda e custodia á nai. Ambos os proxenitores conservaban en todo momento a patria potestade, que só se perde por morte do proxenitor ou por orde xudicial. Con todo, desde hai uns anos vén aplicando, cada vez con maior frecuencia, a custodia compartida entre ambos os pais. Explicámosche en que consiste a custodia compartida.

Pasos a seguir:
1
A diferenza da custodia monoparental, onde a garda e custodia dos menores non emancipados concédese a un só dos proxenitores, por costume á nai, a custodia compartida ofrece aos pais a oportunidade de custodiar aos fillos en igualdade de condicións e cos mesmo dereitos e deberes. Esta fórmula legal permite que os fillos poidan convivir con ambos os proxenitores e que estes poidan decidir e garantir a súa educación, alimento, fogar, saúde e calquera dereito que asista ao menor.

2
Unha vez aclarado que é a custodia compartida, agora quédanos saber diferenciar entre os distintos tipos de custodia compartida que existen en función de certas medidas adoptadas sempre polo xuíz. Os pais, basicamente, poderán obter unha custodia compartida conxunta ou unha custodia compartida de carácter alterno dependendo de se a garda e custodia dos fillos concédese por períodos determinados ou non.

3
No caso da custodia compartida conxunta, ambos os proxenitores conservan todos os seus dereitos e deberes que implican o desenvolvemento responsable da paternidade. Basicamente trátase dun tipo de solución que tenta que os nenos se desenvolvan case coma se estivesen a convivir nunha familia completamente normal, onde todos os membros comparten fogar. Aínda que iso non quere dicir que os membros da ex-parella deban vivir xuntos.

4
Neste caso e, dependendo da decisión xudicial, os menores poden ter dous domicilios, un por cada un dos seus pais e que coincidirá co lugar de residencia de cada un dos proxenitores. Neste caso, os fillos vivirían baixo o teito do proxenitor a quen lle toque a custodia en cada momento.

5
O xuíz tamén pode decidir que a vivenda familiar sexa o que foi domicilio conxugal ata o momento da separación ou divorcio. Nese caso os nenos sempre vivirán nesa casa e serán os seus pais quen se alternen nela, en función do dereito a exercer o seu período de custodia compartida.

6
O outro tipo de custodia compartida que existe é alterna e é cando a xustiza concede a custodia por períodos alternos de meses, semestres ou mesmo anos. En calquera dos casos, o pai que nese momento non estea a convivir cos seus fillos, ten dereito a que se estableza un réxime de visitas para poder estar cos menores.

7
En calquera dos casos de garda e custodia compartida, adoita eliminarse o pago da pensión alimenticia, posto que se supón que cada proxenitor se fai cargo dos gastos dos seus fillos durante o período en que viven con eles e o resto soluciónase a medias.

 

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor