A Xunta recepciona este mércores as obras do centro de saúde de Ares

A Xerencia da área agradece ao concello de Ares a cesión provisional dun local na Praza da Constitución no que se realizou a asistencia sanitaria durante a construción do centro, situado na mesma parcela do anterior. Tamén agradece o importante esforzo de todos profesionais que tiveron que desprazarse de xeito provisional aos espazos municipais para continuar o seu traballo asistencial e así mesmo, aos pacientes por todas as molestias que puido ocasionarlles este traslado temporal durante a construción  desta nova insfraestrutura. O novo edificio permitirá tanto aos profesionais como aos pacientes e usuarios dispor dun centro de saúde máis moderno e adaptada ás súas necesidades, e que en definitiva dará mellor resposta ás necesidades de saúde, presentes e futuras, das veciñas e veciños deste concello.

 

Pola súa banda, no primeiro andar habilitáronse tres consultas e dúas salas de enfermería, sala de educación da saúde, ademais doutras estancias coma despachos para xestión e coordinación, almacén ou consulta para matrona.