Algunhas das enfermidades máis frecuentes do oído

Normalmente, as enfermidades do oído pódense producir por infeccións, lesións ou malformacións na estrutura de is mecanismos auditivos.

Fonte: audigal.es

Noutros casos, pola exposición frecuente a fortes sons, ou cambios bruscos de presión, por intrucir axentes externos nas orellas, tumores cerebrais, traumatismos, entre outras causas desconocidad.

Unha das enfermidades máis frecuentes é a otitis, que non é máis que unha infección do conduto auditivo externo que se conecta com o oido interno com o pavillón da orella. Os nadadores sfren moito de otitis, porque o exceso de auga adoita ser a causante de que a canle auditivo inféctese com facilidade.

Publicidade Xornal Galego:

A neuritis vestibular é outra das enfermidades do oido, que refire cando o nervio vestibular situado no oído interno se inflama, podendo ocasionar vertixe, náuseas, e pode aparecer repentinamente.

Meniére é un trastorno auditivo qe afecta ao oído interno, o cal se caracteriza por un defecto do funcionamento do oido interno, que resulta da acumulación de líquido, exercendo presión no oído interno e afectando a audición. Con esta enfermidade altérase o equilibrio e dificúltanse os movementos, ademais de náuseas e vertixe.

A presbiacusia é unha enfermidade que se presenta durante o envellecemento, o que significa a perda progresiva da audición. A mesma é xeralmente bilateral e simétrica. Polo xeral a metade das persoas maiores de 75 anos presenta a enfermidade.

E dentro das enfermidades máis frecuentes do oído, non podemos deixar ao carón, a xordeira, que é a dificultade ou esa imposibilidade de usar o sentido do oñido debido á perda da capacidade auditiva, ben sexa parcial, uninaterial, bilateral ou total.

A xordeira pode manifestarse por trazo hereditario ou pode ser por traumatismo, enfermidade, exposición a fortes sons ou medicamentos agresivos que danaron o nervio auditivo.

De acordo á Organización Mundial para a Saúde (OMS) case una de cada tres persoas maiores de 65 anos padecen perda da audición provocada pola presbiacusia.

Non debemos esquecer a importancia de coidar os oídos e revisar a audición de forma periódica.

Esther R.