Anteproxecto de Lei Orgánica de Protección Integral da Infancia e a Adolescencia fronte á Violencia

Anteproxecto de Lei Orgánica de Protección Integral da Infancia e a Adolescencia fronte á Violencia

O último Consello de Ministros do 2018 aprobou o anteproxecto de Lei Orgánica de Protección Integral da Infancia e a Adolescencia fronte á Violencia. Un dos capítulos (o quinto) do anteproxecto de lei está dedicado exclusivamente ao ámbito sanitario e inclúe nel tres artigos con medidas concretas. O Consello Interterritorial aprobará, unha vez salga adiante

O último Consello de Ministros do 2018 aprobou o anteproxecto de Lei Orgánica de Protección Integral da Infancia e a Adolescencia fronte á Violencia.

Un dos capítulos (o quinto) do anteproxecto de lei está dedicado exclusivamente ao ámbito sanitario e inclúe nel tres artigos con medidas concretas.

O Consello Interterritorial aprobará, unha vez salga adiante a lei, un protocolo sanitario común de atención a menores por motivo de violencia
Unha delas é a creación, no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde (CISNS) e no prazo dun ano desde que entre en vigor a lei, dunha comisión fronte á violencia nos nenos, nenas e adolescentes. Este organismo encargarase, no prazo de seis meses desde a súa constitución, de elaborar un protocolo común de actuación sanitaria para realizar as medidas “Precisas para que o sector sanitario contribúa á erradicación da violencia sobre a infancia e a adolescencia”.

SAÚDE MENTAL E ATENCIÓN TEMPERÁ

A atención sanitaria de menores por motivo de violencia aparecerá na historia clínica; para iso, modificarase a Lei 41/2002 que regula a autonomía do paciente
Da mesma maneira, os servizos sanitarios das comunidades autónomas deberán propiciar que “de forma universal” póidase facilitar a atención temperá “desde o nacemento até o seis anos de idade de todo neno ou nena con alteracións do desenvolvemento ou risco de padecelas no ámbito de cobertura da lei”, así como “o apoio ao desenvolvemento infantil”.

NA HISTORIA CLÍNICA

Outro das medidas máis importantes que recollerá a lei é que os rexistros que se dean nos servizos sanitarios por mor da atención de persoas menores de idade que sexan vítimas de violencia quedarán “incorporados na historia clínica do menor de idade”.

Para iso, modificarase a Lei 41/2002, de 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigacións en materia de información e documentación clínica. Así, engadirase un novo apartado cuxa redacción será a seguinte: “Cando a atención sanitaria prestada o sexa a consecuencia de violencia exercida contra persoas menores de idade, a historia clínica especificará esta circunstancia, ademais da información á que fai referencia este apartado”.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor