As lesións no parto deben ser accidente non laboral e non enfermidade común

A Sala do Social do Tribunal Supremo establece en sentenza (estimando recurso da traballadora) que as lesións producidas no parto deben considerarse accidente non laboral e non enfermidade común.

As mulleres que sufran lesións derivadas do parto deben recibir pensións por parte da Seguridade Social relativas a un accidente non laboral, cuxa contía é maior das que derivan dunha enfermidade común.

Publicidade Xornal Galego:

En primeiro lugar, porque ditas lesións non supoñen unha deterioración física progresivo, ademais de engadir que o embarazo e o parto, a parte de ser elementos diferenciados, non supoñen en ningún caso unha enfermidade. STS nº 580/2020 Social 02/07/2020