Autobuses escolares seguros

A seguridade nos autobuses escolares e un tema de actualidade na volta o cole. Existen normativas como as EURO IV y V.

Os vehículos pasan periódicamente exhaustivas revisions en talleres oficiais e propios que cumplen ca normativa vixente en materia de transporte. Preguntando a unha empresa de aluguer de autocares obtemos que algúns dos de alta gama incluen incluso: Butacas de pel, climatizador, doble acristalamento con insonorización, lunas tintadas, iluminación individual, DVD, seguridade como: cinturons con 2 anclaxes según norma R80, carrocería con arcos de seguridade antiemborcamento, ABS, ASR e ESP, limitadores de seguridade, saidas de emerxencia…

Publicidade Xornal Galego: