Aviso legal suscripción boletín

En base á presente clausula GRUPO EMPRESAS TABOEXA SLU con CIF: B36560886 solicita o seu consentimento para o tratamento dos seu EMAIL segundo o disposto no artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679 informándolle que o tratamento dos seu dato ten a súa base na prestación de servizos de boletín da web: XornalGalego.com

O consentimento para SUSCRIBIRSE O BOLETÍN CONLEVA: o envío das seguintes notificacións:

Publicidade Xornal Galego:

Informámoslle que poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, LIMITACIÓN DO TRATAMENTO, SUPRESIÓN E PORTABILIDADE mediante escrito ou comunicación dirixido a GRUPO EMPRESAS TABOEXA SLU RÚA MORGALLON 15 LUGAR DE TABOEXA 36448 AS NEVES info@grupoget.org Pontevedra. Spain U.E