Convocatoria de accións formativas en materia de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións

Convocatoria de accións formativas en materia de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións

Convocatoria de accións formativas en materia de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións O INAP convocan accións formativas en materia de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións, en colaboración co Centro Criptológico NacionaL 29/06/2018|BOE Obxecto. Mediante esta resolución convócanse sete acciones formativas en materia de seguridade das tecnoloxías da información e as comunicacións

Convocatoria de accións formativas en materia de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións

O INAP convocan accións formativas en materia de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións, en colaboración co Centro Criptológico NacionaL

29/06/2018|BOE

Obxecto.

Mediante esta resolución convócanse sete acciones formativas en materia de seguridade das tecnoloxías da información e as comunicacións ( STIC), que se desenvolverán durante o segundo semestre de 2018, segundo a modalidade formativa que se describe no anexo.

A información publicada no anexo poderase ampliar na ficha descritiva de cada actividade formativa dispoñible na páxina web do INAP (http://www.inap.es/catalogo-deformación). Nela detállanse os obxectivos, os contidos, o horario, o lugar de celebración, así como calquera outra información de interese relativa ao desenvolvemento de cada actividade.

Destinatarios. Poderán participar nas actividades formativas relacionadas no anexo os funcionarios dos subgrupos A1, A2, B e C1, e o persoal laboral equivalente, que teñan responsabilidades na planificación, xestión, administración, mantemento ou seguridade de sistemas das tecnoloxías da información e as comunicacións.

No anexo detállanse os requisitos específicos de participación para cada acción formativa.
Modalidade formativa, lugar de celebración e calendario. As actividades formativas realizaranse na modalidade e nas datas detalladas no anexo.

No caso de que resultase necesario realizar algún cambio nas datas previstas, será comunicado con antelación suficiente aos participantes na actividade de que se trate. Para os cursos en modalidade en liña, os alumnos deberán dispoñer dun equipo que teña a configuración técnica necesaria en cada caso para a realización de dita actividade. Calquera dúbida ou problema técnico derivado do acceso a páxinas web, ou da descarga ou instalación das aplicacións requiridas para a realización do curso, deberá ser consultada co administrador do sistema do equipo que se estea utilizando.

O curso de xestión de seguridade das tecnoloxías da información e comunicacións (Xestión STIC), o curso STIC de seguridade en infraestruturas de rede, o curso STIC de detección de intrusos e o curso STIC da ferramenta PILAR terán unha fase en liña e unha presencial. A superación da fase en liña será requisito imprescindible para participar na fase presencial. A fase presencial das actividades semipresenciales, así como os cursos en modalidade presencial, celebraranse en Madrid.

A sede definitiva de desenvolvemento das accións comunicarase aos alumnos con antelación suficiente. As actividades formativas poderán ser gravadas ou retransmitidas en streaming, o que se comunica para os efectos oportunos.

Solicitudes.

1. Quen desexe participar nos cursos convocados deberá cumprimentar a correspondente solicitude electrónica. O acceso á devandita solicitude poderase realizar desde o catálogo de formación do INAP http://buscadorcursos.inap.es/formacion-tic, onde se poderán localizar os cursos que se atopan en período de inscrición Para realizar a inscrición será preciso contar coa autorización previa do superior xerárquico. Para formalizar a devandita autorización, o sistema de inscrición permitiralle descargar a solicitude, que deberá conservar, xa que poderá ser requirida polo INAP en calquera momento.

2. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado» e será de dez días hábiles.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor