Demanda solicitando alimentos aos avós pola insolvencia dun dos proxenitores

Demanda solicitando alimentos aos avós pola insolvencia dun dos proxenitores

Demanda solicitando alimentos aos avós pola insolvencia dun dos proxenitores Tendo en conta as necesidades do menor e a capacidade económica dos demandados, avós paternos e maternos, solicítase que se declare a obriga dos avós paternos e maternos de proporcionar alimentos ao seu neto. Os avós teñen a obriga de facer fronte aos gastos xerados

Demanda solicitando alimentos aos avós pola insolvencia dun dos proxenitores

Tendo en conta as necesidades do menor e a capacidade económica dos demandados, avós paternos e maternos, solicítase que se declare a obriga dos avós paternos e maternos de proporcionar alimentos ao seu neto. Os avós teñen a obriga de facer fronte aos gastos xerados polos seus netos, en caso de insolvencia dos pais, de conformidade co disposto no art. 142 do CC e con estrito respecto ao principio de proporcionalidade, de conformidade cos arts. 145 e 146 do CC.

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

CURSOS ESPS+ INFORMACIÓN