Educación convoca prazas de residencia para estudos postobrigatorios non universitarios 

Educación convoca prazas de residencia para estudos postobrigatorios non universitarios 

Educación convoca prazas de residencia para estudos postobrigatorios non universitarios no 2018/19 A Consellería oferta estas vacantes nos Centros Residenciais Docentes (CDR) da Coruña, Ourense e Vigo A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se convocan prazas deresidencia nos centros residenciais da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19 (osdetalles poden consultarse no enderezo web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioG0164-280518-0002_gl.html). oobxectivo desta convocatoria é facilitar o acceso a esta formación ao alumnado que se escolariza en localidades distintas ao seu domicilio habitual,motivado polo feito de que os estudos que realiza non se impartan en ningún centro sostido con fondos públicos da súa localidade de residencia ninnoutra próxima que lle permita o desprazamento diario con facilidade. Cómpre sinalar que un 93% dos usuarios teñen este servizo gratuíto, deacordo cos umbrais de renda da convocatoria 2017/18.   As vacantes ofertadas facilitaranse en cada web e/ou taboleiro de anuncios dos CDR aos tres días de publicarse no DOG a convocatoria. O alumnadosolicitante que obteña praza terá dereito de reserva ata que complete os estudos dun nivel formativo concreto que dea lugar á obtención dun títuloacadémico, sempre que non repita curso e non variasen as circunstancias que se tiveron en conta para a adxudicación inicial. Os residentes que rematen un nivel educativo concreto ou ciclo formativo, obtendo ou reunindo as condicións necesarias para acadar o títuloacadémico correspondente, non terán reserva de praza, polo que, para poder continuar os estudos deberán presentar unha nova solicitude.   Prazos de presentación e criterios de valoración A presentación de solicitudes para o alumnado de Bacharelato será dende o día seguinte ao da publicación desta convocatoria ata o 13 de xullo;mentres que para os matriculados en ciclos formativos o límite será ata o 8 de agosto. As listaxes definitivas ca relación de persoas admitidas,excluídas e adxudicatarias faranse de forma conxunta tanto a través da páxina web da consellería coma no taboleiro ou páxina web do respectivocentro residencial antes do 14 de setembro. Para os centros nos que quedaran prazas vacantes, abrirase un prazo extraordinario de solicitudes entreo 17 e o 28 de setembro; e as listas definitivas publicaranse o 15 de outubro. En canto aos criterios de valoración, sinalar que teranse en conta os datos socioeconómicos, como a composición da unidade familiar, renda,discapacidade ou desemprego; e o rendemento académico. Autor Xornal Galego Xornal Galego, un xornal galego, en galego e para todo o mundo View all posts

Educación convoca prazas de residencia para estudos postobrigatorios non universitarios no 2018/19

A Consellería oferta estas vacantes nos Centros Residenciais Docentes (CDR) da Coruña, Ourense e Vigo

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se convocan prazas deresidencia nos centros residenciais da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19 (osdetalles poden consultarse no enderezo web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioG0164-280518-0002_gl.html).

oobxectivo desta convocatoria é facilitar o acceso a esta formación ao alumnado que se escolariza en localidades distintas ao seu domicilio habitual,motivado polo feito de que os estudos que realiza non se impartan en ningún centro sostido con fondos públicos da súa localidade de residencia ninnoutra próxima que lle permita o desprazamento diario con facilidade. Cómpre sinalar que un 93% dos usuarios teñen este servizo gratuíto, deacordo cos umbrais de renda da convocatoria 2017/18.

 

As vacantes ofertadas facilitaranse en cada web e/ou taboleiro de anuncios dos CDR aos tres días de publicarse no DOG a convocatoria. O alumnadosolicitante que obteña praza terá dereito de reserva ata que complete os estudos dun nivel formativo concreto que dea lugar á obtención dun títuloacadémico, sempre que non repita curso e non variasen as circunstancias que se tiveron en conta para a adxudicación inicial.

Os residentes que rematen un nivel educativo concreto ou ciclo formativo, obtendo ou reunindo as condicións necesarias para acadar o títuloacadémico correspondente, non terán reserva de praza, polo que, para poder continuar os estudos deberán presentar unha nova solicitude.

 

Prazos de presentación e criterios de valoración

A presentación de solicitudes para o alumnado de Bacharelato será dende o día seguinte ao da publicación desta convocatoria ata o 13 de xullo;mentres que para os matriculados en ciclos formativos o límite será ata o 8 de agosto. As listaxes definitivas ca relación de persoas admitidas,excluídas e adxudicatarias faranse de forma conxunta tanto a través da páxina web da consellería coma no taboleiro ou páxina web do respectivocentro residencial antes do 14 de setembro. Para os centros nos que quedaran prazas vacantes, abrirase un prazo extraordinario de solicitudes entreo 17 e o 28 de setembro; e as listas definitivas publicaranse o 15 de outubro.

En canto aos criterios de valoración, sinalar que teranse en conta os datos socioeconómicos, como a composición da unidade familiar, renda,discapacidade ou desemprego; e o rendemento académico.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor