Emblemática radio comunitaria da Coruña é forzada a cesar as súas emisións

Emblemática radio comunitaria da Coruña é forzada a cesar as súas emisións

Goberno Galego levantou denuncia contra a radio do Colectivo de Universitarios Activos CUAC FM, emisora con mais de 21 anos de vida e unha significativa contribución á creación da Rede de Medios Comunitarios que agrupa ás emisoras libres de España, a emisora continuará emitindo a súa programación en linea a traves de podcasts e streaming.

Goberno Galego levantou denuncia contra a radio do Colectivo de Universitarios Activos CUAC FM, emisora con mais de 21 anos de vida e unha significativa contribución á creación da Rede de Medios Comunitarios que agrupa ás emisoras libres de España, a emisora continuará emitindo a súa programación en linea a traves de podcasts e streaming.

Emblemática radio comunitaria da Coruña é forzada a cesar as súas emisións
3 Outubro 2017 | Publicado en AgenciadeNoticias.org |  Traducción: Xornal Galego

Comunicado Oficial

Desde Cuac FM temos o enorme pesar de comunicar que o pasado día 21 de setembro, despois de 21 anos de emisión, a Xunta de Galicia, a través da súa Secretaría Xeral de Medios, comunicou a Cuac FM a incoación dun expediente sancionador por emitir ?sen dispor da correspondente licenza?. CUAC exponse a unha sanción administrativa que vai dos 100.001 aos 200.000?.

Ante tales feitos, o Colectivo de Universitarios Activos quere sinalar o seguinte:

1.- Nestes 21 anos de servizo á comunidade, Cuac FM nunca recibiu ningún comunicado, queixa ou notificación de ningún tipo respecto da súa actividade, e nunca interferiu nin prexudicou a emisión de ningunha outra estación de radio en Galicia.

2.- A Xunta de Galicia ten constancia da existencia de Cuac FM desde antes de comezar as súas emisións -o 27 de marzo de 1996-. As relacións desta emisora coa Secretaría Xeral que abre devandito expediente foron numerosas e sempre no mesmo sentido. CUAC solicitou en reiteradas ocasións a reserva de espazo radioeléctrico para servizos de comunicación comunitario sen ánimo de lucro e licenzas, aínda que fosen provisionais, para salvagardar a actividade das poucas emisoras libres comunitarias que existen en Galicia.

3.- CUAC estivo reivindicando e traballando, desde hai dúas décadas, a nivel galego, estatal e europeo, pola defensa do exercicio ao dereito fundamental á liberdade de expresión e de información, un dereito inalienable que está recoñecido pola Declaración de Dereitos Humanos (ONU, 1948) e polo artigo 20.1.a) da Constitución Española. Este traballo realízase de maneira coordinada coa Rede de Medios Comunitarios (REMC) e coa Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), das que CUAC forma parte.

4.- CUAC reclamou en varias ocasións á Xunta de Galicia a aplicación na nosa comunidade da Lei Xeral de Comunicación Audiovisual 7/2010 que recoñece, no seu artigo 4º, aos medios comunitarios como un dereito da cidadanía, e establece na súa Disposición Transitoria 14 o dereito dos servizos de comunicación audiovisuais comunitarios de radio e televisión preexistentes, que emitían antes do 1 de xaneiro do 2009, a acceder a licenzas ou autorizacións no ámbito de cobertura no que viñan prestando a súa actividade.

5.- CUAC denuncia o incumprimento por parte das administracións públicas da devandita Lei Xeral de Comunicación Audiovisual de 2010, en grao de omisión, ao non outorgarse ningunha licenza para servizos de comunicación comunitaria sen ánimo de lucro no sete anos despois da entrada en vigor da lei. O estado incumpre de maneira reiterada o mandato de desenvolvela reglamentariamente pese ao recordatorio que en 2012 fixo a oficina do Defensor do Pobo nese sentido.

6.- O exercicio da liberdade de expresión a través de calquera medio é un dereito da cidadanía que non pode ser coartado nin pode estar eternamente demorado pola inactividade do poder públicos, como así recoñeceron os tribunais de xustiza. O espazo radioeléctrico é un ben de dominio público xestionado pola administración para o beneficio de toda a cidadanía. Numerosas lexislacións e resolucións internacionais en materia de dereito á comunicación, tales como as declaracións do Parlamento Europeo (2008), Consello de Ministros Europeo (2009), ou dos relatores da liberdade de expresión da ONU, da OSCE ou a UNESCO, sinalan o dereito das persoas para fundar os seus propios medios de información. En España e en Galicia devandito dereito está secuestrado pola inactividade da administración que, con todo, si convocou concursos para a concesión de licenzas comerciais a empresas con ánimo de lucro.

7.- O dereito de existencia dos medios comunitarios está maioritariamente apoiado polo Parlamento Español. Tal respaldo manifestouse coa aprobación de todos os partidos políticos (co único voto en contra do Partido Popular) dunha Proposición Non de Lei presentada o 21 de xuño de 2017 na Comisión de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital do Congreso dos Deputados. Dita PNL insta o Goberno do estado a ?Regular o outorgamento de autorizacións temporais a Servizos de Comunicación comunitarios radiofónicos e televisivos que estivesen en funcionamento con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2009?.

8.- Cuac FM é unha emisora comunitaria, sen ánimo de lucro, que nace en 1996 co fin de garantir o exercicio do dereito de acceso á comunicación e a liberdade de expresión da cidadanía, desenvolvendo a súa actividade de maneira continuada, os 365 días do ano. Alcanzamos os 452 programas en emisión, sendo máis de 1.200 as persoas que fixeron radio e centos de asociacións, colectivos e centros educativos que pasaron polas nosas ondas. Nestes case 22 anos, Cuac FM non rexeitou nin un só dos proxectos presentados para a súa emisión.

A Xunta de Galicia fixo oídos xordos a todo este itinerario legal e aposta polo exterminio do único Servizo de Comunicación Comunitario sen ánimo de lucro existente na cidade da Coruña, contradicindo tamén a moción aprobada en 2016 polo Pleno do Concello da Coruña, orientada á protección destes servizos, e particularmente, de Cuac FM.

O 28 de setembro de 2017, a Asemblea Xeral de socios e socias do Colectivo de Universitarios Activos decidiu cesar as súas emisións en frecuencia modulada (FM) ata que se resolva esta situación, aínda que mantendo a súa actividade en Internet, tanto en streaming como en podcasting.

Aprobou tamén desenvolver nas próximas datas unha estratexia de defensa do dereito a comunicar da cidadanía, tanto no campo xurídico, como no político e no social, para o que mobilizará todos os seus recursos materiais e humanos, na convicción de que a única maneira efectiva de defender os dereitos humanos é a través do seu exercicio.

Finalmente, Cuac FM quere dar as grazas a todas as persoas e institucións que nos apoiaron durante estes anos e que con seguridade seguirán acompañándonos no futuro, con especial mención á Universidade da Coruña. Facemos, por último, un chamamento a todos os axentes sociais, colectivos, asociacións e persoas individuais para que nos axuden a defender o seu dereito a unha comunicación libre, democrática e plural. Hoxe é Cuac FM, mañá poderá ser calquera outro espazo de comunicación social.

Quen teña honra, que nos siga.

A Coruña, a 29 de setembro de 2017

A Asemblea de Socias e Socios do Colectivo de Universitarios Activos

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor