En Galicia segundo o tribunal de contas os proxectos executáronse nun 85%

En Galicia segundo o tribunal de contas os proxectos executáronse nun 85%

En Galicia, dos 43 proxectos previstos, ao longo do resto do exercicio, mantiveron a sua dotación 8, foron totalmente substituídos 12, modificaron o seu importe 23 e creáronse 9 proxectos novos. En consecuencia, ao 31 de decembro de 2015 foron 40 os proxectos financiados con Fondos dotados en devandito exercicio. Os proxectos executáronse nun 85%.

En Galicia, dos 43 proxectos previstos, ao longo do resto do exercicio, mantiveron a sua dotación 8, foron totalmente substituídos 12, modificaron o seu importe 23 e creáronse 9 proxectos novos.

En consecuencia, ao 31 de decembro de 2015 foron 40 os proxectos financiados con Fondos dotados en devandito exercicio. Os proxectos executáronse nun 85%. En relación coa execución do orzamento de ingresos, a CA non realiza modificacións das previsións iniciais de ingresos.

En consecuencia, as previsións iniciais e definitivas ascenden a 58.894 miles de euros. De leste
importe, 42.918 miles de euros corresponderían a Fondos de 2015 e 15.976 miles de euros a ingresos
Fondo de Compensación exercicio pechado.

Segundo indica o Consello de Contas, a Intervención Xeral da CA non conta cun sistema que dea cobertura específica e integral a cada un dos proxectos financiados cos fondos, de tal forma que vincule as operacións de gastos efectuados, pagos materializados, peticións de fondos efectuadas, ingresos recibidos e cobros realizados.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor