Encontro UIMP: O medio ambiente en Galicia: novos retos de futuro

Encontro UIMP: O medio ambiente en Galicia: novos retos de futuro
DíaHora inicioHora fin
30/07/20189:0017:00
31/07/20189:3014:30

Evento

Obxectivos Formación de técnicos no medio ambiente, coa finalidade de actualizar a súa formación e adecuala ás esixencias que demanda a sociedade actual, coa finalidade de contribuír a mellorar a xestión ambiental e con iso as condicións de vida urbana da cidadanía.

Publicidade Xornal Galego:

Destinatarios: Técnicos/ as, funcionarios/ as e responsables políticos da Administración local, provincial, autonómica e estatal; profesorado de universidade, ensino secundario e formación profesional; técnicos/ as e xestores de empresas que desenvolvan a súa actividade nos departamentos de calidade, medio ambiente e prevención de riscos laborais; profesionais libres, titulados superiores e diplomados, técnicos superiores e de grao medio; axentes da conservación da natureza e medio ambiente; estudantes universitarios e dos ciclos formativos de formación profesional relacionados/interesados no medio ambiente.

Lugar de impartición :Salón de Actos – Casa Dopeso (C/Rosalía de Castro, 28) Auditorio As Pontes A Coruña

Dirección: Francisco José Peña Castiñeira Fundador Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles (2000-2020)

Director Cursos de Saúde Ambiental. Experto en Salud Ambiental​

Matrícula: 40 €

http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=643W&anyaca=2018-19

Información de Matrícula: