Estratexia da OMS sobre medicamento tradicional 2014-2023

Estratexia da OMS sobre medicamento tradicional 2014-2023

OMS urxe aos gobernos do mundo incluír as terapias complementarias nos servizos públicos de saúde A Organización Mundial da Saúde (OMS) apoia a Homeopatía e outras terapias médicas complementarias Estratexia da OMS sobre medicamento tradicional 2014-2023 FONTE: OMS Resumo A resolución da Asemblea Mundial da Saúde sobre medicamento tradicional (WHA62.13), adoptada en 2009, pide á

OMS urxe aos gobernos do mundo incluír as terapias complementarias nos servizos públicos de saúde

A Organización Mundial da Saúde (OMS) apoia a Homeopatía e outras terapias médicas complementarias

Estratexia da OMS sobre medicamento tradicional 2014-2023

FONTE: OMS Resumo

A resolución da Asemblea Mundial da Saúde sobre medicamento tradicional (WHA62.13), adoptada en 2009, pide á Directora Xeral da OMS que actualice a estratexia da OMS sobre medicamento tradicional 2002-2005, sobre a base dos progresos realizados polos países e os novos problemas que se expoñen actualmente no campo do medicamento tradicional. Por tanto, a estratexia da OMS sobre medicamento tradicional 2014-2023 volve avaliar e desenvolver a estratexia da OMS sobre medicamento tradicional 2002-2005, e sinala o rumbo do medicamento tradicional e complementario (MTC) para o próximo decenio.

Os gobernos e os usuarios interésanse por algo máis que os a base de herbias, e están a empezar a examinar aspectos relativos a prácticas e profesionais de MTC a fin de determinar se llos debería integrar na prestación de servizos de saúde.

A estratexia da OMS sobre medicamento tradicional 2014-2023 axudará ás autoridades sanitarias a atopar solucións que propicien unha visión máis ampla respecto do mejoramiento da saúde e a autonomía dos pacientes. A estratexia ten dous obxectivos principais, a saber: prestar apoio aos Estados Membros para que aproveiten a posible contribución da MTC á saúde, o benestar e a atención de saúde centrada nas persoas, e promover a utilización segura e eficaz da MTC mediante a regulamentación de produtos, prácticas e profesionais. Eses obxectivos alcanzaranse por medio do establecemento de tres obxectivos estratéxicos, a saber:

1) desenvolvemento dunha base de coñecementos e formulación de políticas nacionais;
2) fortalecemento da seguridade, a calidade e a eficacia mediante a regulamentación; e
3) fomento da cobertura sanitaria universal por medio da integración de servizos de MTC e a autoatención de saúde nos sistemas nacionais de saúde.

Autor

1 comment
Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

1 Comment

Autor