Eucalyptus. Ría de Noia

Eucalyptus e un documental que trata do impacto medioambiental e económico do eucalipto en Galicia. A profunda reforestación das últimas décadas mermou a paisaxe galega e está destruindo a biodiversidade autóctona.

O documental mostra, a través da visión dos expertos, cómo afectou este cambio de modelo forestal e o seu novo modelo económico.

Publicidade Xornal Galego: