Galicia aposta pola inclusión educativa das persoas con síndrome de Down

Galicia aposta pola inclusión educativa das persoas con síndrome de Down

DOWN GALICIA e a Consellería de Educación presentaron un protocolo para a atención educativa do alumnado con síndrome de Down e que ten como eixo principal a inclusión educativa do colectivo. O acceso a unha educación de calidade e en igualdade de oportunidades é un dereito fundamental de todas as persoas (teñan ou non discapacidade).

DOWN GALICIA e a Consellería de Educación presentaron un protocolo para a atención educativa do alumnado con síndrome de Down e que ten como eixo principal a inclusión educativa do colectivo.

O acceso a unha educación de calidade e en igualdade de oportunidades é un dereito fundamental de todas as persoas (teñan ou non discapacidade). DOWN ESPAÑA e as asociacións que a integran traballan para que a educación inclusiva convértase nunha realidade para todos os alumnos con síndrome de Down, un dereito recolleito no artigo 24 da Convención sobre os Dereitos das Persoas con Síndrome de Down, aprobada pola ONU e ratificada por España en 2008.

Galicia deu un paso adiante na inclusión educativa das persoas con discapacidade intelectual, elaborando o Protocolo para a atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual. Un documento que ten como eixo central o dereito de todo o alumnado a unha educación inclusiva, equitativa e de calidade, que promova as súas oportunidades de desenvolvemento persoal, social e laboral ao longo da súa vida.

Este protocolo, que foi presentado por DOWN GALICIA e a Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria esta semana, foi elaborado por un grupo interdisciplinar formado por asesores técnicos docentes desta Consellería, un membro dos Equipos de Orientación Específicos (EOE), un profesor dun centro de Educación Secundaria e membros da Comisión de Educación de DOWN GALICIA.

Durante a presentación, o presidente de DOWN GALICIA, Delmiro Prieto, puxo de manifesto a necesidade de continuar avanzando no campo da inclusión educativa do colectivo e quixo agradecer a disposición da Xunta de Galicia para elaborar un documento tan necesario como este protocolo. Prieto destacou que é un punto de partida importante, que hai que pór en práctica para seguir avanzando, porque a pesar do título do protocolo, é de aplicación universal, xa que a escola inclusiva é para todo o mundo.

Pola súa banda, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacou que un dos alicerces básicos dun sistema educativo exemplar é atender a todas as especificidades do alumnado e que cada neno dispoña das oportunidades e das condicións necesarias para a aprendizaxe. É dicir, converter a diversidade nunha oportunidade.

A inclusión como principio
Os alicerces fundamentais nos que se asenta o protocolo son:

Todo o alumnado ten o mesmo dereito a unha educación inclusiva e de calidade como alicerce de equidade e xustiza social.
Consideración do enfoque ecolóxico: a discapacidade dunha persoa resulta da interacción entre a persoa e o ambiente no que se desenvolve. Nun ambiente libre de barreiras e cos apoios que necesita, as súas capacidades serán cada vez mellores, e moitas das súas limitacións poden, mesmo, desaparecer.
É responsabilidade de todas as persoas que forman parte dunha comunidade educativa, tratar de informar, reducir e/ou eliminar as posibles barreiras e prestar os apoios necesarios na procura dunha contorna educativa máis inclusivo e facilitador.
É preciso crear contextos de aprendizaxe universal, que faciliten o acceso e a participación, libre desas barreiras físicas, sensoriais, estruturais, cognitivas, comunicativas, curriculares ou calquera outra, e que teñan especial sensibilidade cara ao alumnado máis vulnerable ou susceptible de sufrir situacións de exclusión e/ou fracaso escolar.
Os contextos educativos deberán ser suficientemente flexibles e comprensivos, de maneira que entendan a diversidade como principio, como sinal de identidade que forma parte da esencia das persoas, unha oportunidade de aprendizaxe para todos os membros dunha comunidade educativa, e un elemento que enriquece o desenvolvemento persoal e social, e contribúe a mellorar a convivencia e construír unha sociedade máis xusta e tolerante.
A personalización do proceso de ensino-aprendizaxe, que debe adaptarse ás distintas realidades das alumnas e dos alumnos do sistema educativo: ás súas potencialidades, ao seu desenvolvemento, aos seus ritmos, aos seus estilos e ás súas particulares formas de ser e de aprender.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor