Lograr que a agricultura favoreza a biodiversidade (e non ao revés)

Lograr que a agricultura favoreza a biodiversidade (e non ao revés)

Lograr que a agricultura favoreza a biodiversidade (e non ao revés) Incorporar a biodiversidade como prioridade na agricultura pode xerar moitos beneficios Photo: FAO/Noel Celis Un campesiño traballa as súas terras en Filipinas. Os agricultores son os custodios de amplas extensións da biodiversidade do planeta. 29 de maio de 2018, Roma – O Director Xeral

Lograr que a agricultura favoreza a biodiversidade (e non ao revés)
Incorporar a biodiversidade como prioridade na agricultura pode xerar moitos beneficios

Photo: FAO/Noel Celis

Un campesiño traballa as súas terras en Filipinas. Os agricultores son os custodios de amplas extensións da biodiversidade do planeta.
29 de maio de 2018, Roma – O Director Xeral da FAO, José Graziano dá Silva, pediu hoxe un cambio transformador na forma en que producimos os nosos alimentos, que debe basearse en sistemas agrícolas sustentables capaces de producir alimentos saudables e nutritivos, á vez que se salvagarda a biodiversidade do planeta.

A biodiversidade é esencial para salvagardar a seguridade alimentaria mundial e a nutrición, mellorar os medios de vida rurais e reforzar a resiliencia das persoas e as comunidades?, asegurou Graziano dá Silva no discurso de apertura dunha reunión de tres días centrada na incorporación da biodiversidade nas políticas e prácticas agrícolas.

Uns ecosistemas sans brindan diversos servizos crave dos que depende a humanidade, como o mantemento da calidade da auga, o ciclo de nutrientes, a formación de chans e a loita contra a erosión e o secuestro de carbono. Os ecosistemas agrícolas sans achegan as bases ecolóxicas para a produción alimentaria, mentres que a biodiversidade agrícola e gandeira desempeña un papel fundamental para o ser humano.

Pero hoxe en día, a biodiversidade planetaria -diversidade xenética a nivel de organismos; diversidade a nivel de especies; diversidade a nivel dos ecosistemas- enfróntase a distintas ameazas, advertiu o Director Xeral da FAO.

A forma en que producimos os nosos alimentos supón unha gran parte do problema, dixo, engadindo que hoxe en día, o mundo aínda produce alimentos baseándose sobre todo nos principios da Revolución Verde, que se iniciou hai máis de 50 anos e implica un uso de insumos químicos cun custo elevado para o medio ambiente?.

Con todo, apuntou que amplas zonas da superficie da Terra utilízanse para cultivar, criar animais, capturar e criar peces, ou para obter produtos forestais. Isto significa que, se se xestiona de maneira sustentable -coa biodiversidade como prioridade- o sector agrícola pode facer unha contribución importante para protexer a biodiversidade.

Isto fai que promover e facilitar a integración da biodiversidade en todos os sectores agrícolas sexa fundamental, segundo subliñou o Director Xeral da FAO.

Ferramenta para alimentar a un mundo máis cálido e poboado

A diversidade fitogenética pode usarse para desenvolver variedades de cultivos capaces de tolerar ou prosperar en condicións máis cálidas e secas. De maneira similar, a diversidade zoogenética achega a materia prima para que agricultores e pastores melloren as súas razas e adapten o gando a contornas e demandas que se modifican.

Hoxe en día resulta especialmente importante fronte a desafíos emerxentes como o impacto do cambio climático, a rápida urbanización e tamén unha poboación en crecemento con dietas cambiantes?, sinalou o Director Xeral da FAO.

A outra cara da moeda é que a perda de biodiversidade agrícola expón con todo unha ameaza directa para a seguridade alimentaria.

Só tres cultivos básicos -arroz, millo e trigo-, e tres especies animais -vacas, porcos e pito-, proporcionan a maior parte da inxesta de enerxía alimentaria no mundo, sinalou Graziano dá Silva.

Agricultura ecolóxica

As políticas que regulan os sectores agrícolas, o uso dos recursos naturais, a protección e conservación das especies en perigo, os hábitats e a biodiversidade deben aliñarse para protexer mellor o medio ambiente e reducir a pegada ecolóxica da agricultura, a silvicultura e a pesca, segundo a FAO.

Sobre o terreo deben implementarse prácticas de produción que non só salvagarden a biodiversidade, senón que tamén garantan que os produtores de alimentos poidan facer uso dela de maneira sustentable.

Por tanto, o evento desta semana na FAO examina exemplos reais de como a agricultura, a pesca e a silvicultura xestionáronse con éxito para salvagardar a biodiversidade.

Durante a reunión, diversos grupos de traballo coa participación dunha ampla gama de partes interesadas centraranse en diferentes vías para avanzar na integración da biodiversidade na agricultura, incluíndo a gobernación global; políticas e lexislación nacional; incentivos financeiros e investimentos; e medidas da cadea de subministración.

Biodiversidade e agricultura: datos destacados

En 2014, tan só cultivábanse 200 tipos de plantas, e soamente nove delas (cana de azucre, millo, arroz, trigo, papas, soia, o froito da palma de aceite, remolacha azucreira e yuca) representaron máis do 66 por cento de toda a produción agrícola. (Folleto, páxina 6 Sección sobre os cultivos)
8 especies cultivadas (cebada, frijoles, maní, millo, papas, arroz, sorgo e trigo) proporcionan o 53 por cento do consumo diario de calorías.
3 especies cultivadas (trigo, arroz e millo) representan o 48 por cento do consumo diario de calorías.
Das 8 800 razas de gando coñecidas, o 7 por cento extinguiuse, o 24 por cento está en risco de extinción e o 59 por cento clasifícase como en risco descoñecido debido á falta de información.
5 especies de animais (vacas, ovellas, cabras, porcos e pitos) proporcionan o 31 por cento da proteína diaria consumidas de media.
En bancos de xenes en 71 países e 12 centros internacionais consérvanse preto de 3,6 millóns de mostras de cultivos (coleccións de material vexetal dun lugar determinado) consérvanse, e aproximadamente a metade do total das mostras pertencen a nove dos principais cultivos alimentarios.
Aínda que os parentes silvestres dos cultivos representan preto do 13 por cento das mostras nos bancos de xenes en todo o mundo, preto do 70 por cento desas especies continúan desaparecidas.
As áreas protexidas e os xardíns botánicos expandíronse nun 30 por cento e incrementaron a conservación dos parentes silvestres dos cultivos.
Tan só dez especies proporcionan ao redor do 30 por cento da pesca de captura mariña (Folleto)
A nivel mundial, 524 millóns de hectáreas de bosques foron designadas primordialmente para a conservación da biodiversidade.
As áreas de montaña albergan o 25 por cento da biodiversidade terrestre, incluído o acervo fitogenético de cultivos de importancia mundial como millo, papas, cebada, sorgo, tomates e mazás.
Os pasteiros albergan o 11 por cento das áreas de aves endémicas do mundo e preto de 750 xéneros e 12 000 especies de pastos, e contribúen ao mantemento de polinizadores e outros insectos que teñen importantes funcións reguladoras.
Un total de 1 074 das razas de gando rexistradas no mundo (un 12 por cento) considéranse adaptadas ás terras áridas.
Os polinizadores son responsables do 35 por cento da produción agrícola mundial e desempeñan un papel fundamental na produción de alimentos

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor