Máis de 11 mil billetes en euros falsos foron retirados de circulación en Portugal

Portugal: Máis de 11mil billetes en euros falsos foron retirados de circulación

Máis de 11 mil billetes en euros falsos foron retirados de circulación en Portugal entre xaneiro e xuño, sendo o billete de 20 euros o máis falsificado, de acordo aos datos publicados polo Banco de Portugal (BOP).

Até a data retiráronse de circulación 11.290 falsificacións. A maioría dos billetes falsos un 88,8% detectáronse nos países da zona do euro, 10,3% dos billetes nos Estados membros da Unión Europea non pertencentes á zona do euro e o 0,9% noutras partes do mundo.

Publicidade Xornal Galego:

O segundo billete máis falsificado é o de 50 euros.