Nenos con inmunodeficiencias graves non deberían ir as clases

Os nenos con inmunodeficiencias graves non deberían asistir a clase

Até a data, os pacientes con inmunodeficiencias primarias (IDP) foron considerados grupo de risco fronte á COVID-19 pola súa alta vulnerabilidade fronte ás infeccións, aínda que a evidencia demostra que só algunhas formas de IDP poden considerarse de risco elevado

Fonte: AEPED

Publicidade Xornal Galego:

A Sociedade Española de Inmunología Clínica, Alergología e Asma Pediátrica (SEICAP), elaborou unhas recomendacións especiais este ano para o regreso á actividade escolar dos nenos con inmunodeficiencias primarias (IDPs). A SEICAP advirte que algúns nenos con formas IDPs concretas presentan un risco elevado fronte á COVID-19 e só estes non deberían iniciar a actividade escolar de forma presencial senón online, dependendo da súa situación clínica e das características epidemiolóxicas da súa comunidade.

A incidencia global para todos os tipos de IDP estímase nun de cada 1200 recentemente nados vivos e actualmente coñécense máis de 300 inmunodeficiencias primarias, causadas por defectos hereditarios ou xenéticos do sistema inmunológico. En xeral, estes nenos son máis vulnerables ante as infeccións causadas por calquera microorganismo, pero, en función do déficit inmunológico pódense dividir en tres grupos de susceptibilidade: baixo risco, moderado e elevado. “Os que teñen inmunodeficiencia combinada grave son os máis vulnerables, así como os trastornos asociados con hemofagocitosis linfohistocitaria. Outras formas de inmunodeficiencia combinada tamén son vulnerables, así como as formas de IDP tributarias de transplante. Todos os casos considerados de risco elevado deben seguir unhas medidas extremas para evitar o contaxio e realizar as clases escolares de forma telemática ata que a situación estabilícese e/ou a súa situación clínica mellore?, advirte a doutora Pilar Llobet, coordinadora do Grupo de Inmunología Clínica de SEICAP. As medidas para a incorporación destes nenos á escola elaboradas por este grupo de traballo poden consultarse NO LINK SUPERIOR

 

En xeral, a todos os nenos con IDPs recoméndase non suspender ningún tratamento pautado polo especialista, incluídas as inmunoglobulinas cando sexan necesarias, ademais de manter as medidas de hixiene para a volta ás aulas recomendadas pola Asociación Española de Pediatría (AEP) e consultar co médico de referencia ante calquera dúbida que poida xurdir. A AEP tamén publicou un documento de recomendacións para a reincorporación dos nenos con enfermidades crónicas á escola en cuxa coordinación participou a doutora Mercedes Escarrer, presidenta de SEICAP.

Consellos de SEICAP para a volta ao cole

A SEICAP elaborou unha listaxe de consellos para garantir unha volta ao cole segura para nenos con asma, alerxia e IDPs:

Lavado frecuente de mans e distancia de seguridade de 1,5 metros, se é posible 2, e máscara obrigatoria a partir de 6 anos, así como o resto de medidas de prevención e hixiene do Ministerio de Sanidade.
Identificación de síntomas e diferenciación con COVID-19: é importante saber identificar os síntomas dunha crise asmática ou reacción alérxica en nenos para poder distinguilos da COVID-19. Ante calquera dúbida, debe consultarse co pediatra alergólogo para saber como proceder en cada situación.

Seguir os consellos para nenos con IDP en función do risco: recoméndase que os nenos con risco elevado valoren conxuntamente co seu especialista a posibilidade de non acudir ao colexio e seguir as clases de forma telemática.

Cumprir coa medicación: é importante que os nenos con enfermidades como a asma, IDPs e alerxia respiratoria que teñan un tratamento de mantemento para reducir os síntomas e as crises, cumpran de forma estrita co mesmo. No caso dos inhaladores é preciso utilizalos de forma correcta cunha cámara espaciadora. Consultar máis recomendacións para nenos asmáticos aquí.

Vacina antigripal para nenos con IDP e asmáticos: adiantarase ao outono, en principio, a primeiros de outubro, e é recomendable que todos aqueles nenos con asma e IDPs nas que está indicado vacínense. Prevese que a gripe se poida presentar á vez que a COVID-19 polo que será importante estar protexidos.
Evitar factores desencadenamentos (alerxias do paciente e tabaco): é preciso ensinar aos nenos con asma ou alerxias a evitar factores desencadenamentos que poidan ocasionarlles síntomas.

Proporcionar información detallada ao colexio e facilitar a identificación do alumno: ante o posible cambio de compañeiros e profesores para adaptar os colexios en prevención da COVID-19 é importante actualizar a información médica do neno con tempo e entregar o seu informe médico aos responsables docentes. Ademais, deberá facilitarse a medicación de rescate en caso de necesitala, así como asegurarse de que o centro ten protocolos de actuación para casos de emerxencia e coñecemento das medidas de prevención en alerxias.

Estar informado o servizo de comedor: prevense cambios nos servizos de comedor co novo curso, polo que será necesario que aquelas familias de nenos con alerxias alimentarias extremen as precaucións, infórmense as medidas a seguir para a evitación de alérgenos e aseguren unha alimentación segura e sen riscos para eles.