Novo teléfono para os arxentinos no exterior do ANSES

Novo teléfono para os arxentinos no exterior do ANSES: Administración Nacional da Seguridade Social (ANSES)

ANSES: NOVO TELÉFONO PARA Os BENEFICIARIOS NO EXTERIOR.

Publicidade Xornal Galego:

Infórmase que a Administración Nacional da Seguridade Social (ANSES) habilitou o número de teléfono (+54)11-4015-5825, de acceso directo ao 130, para residentes no exterior que desexen consultar sobre temas varios en materia previsional.

López de Neira Nº 3, 2º piso Of. 209/210/211, Vigo , ESPAÑA
Teléfono: (0034) 986435822 / (0034) 986435199 | Fax: (0034) 986439292