O Congreso aproba a Proposición de Lei que reforzará a formación dos operadores xurídicos en materia de xénero

O Congreso aproba a Proposición de Lei que reforzará a formación dos operadores xurídicos en materia de xénero

O Pleno do Congreso aprobou a Proposición de Lei de reforma parcial da Lei Orgánica do Poder Xudicial para a aplicación do Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero.   Entre outras medidas, a reforma prevé reforzar a formación e especialización dos profesionais que traballan neste ámbito para asegurar unha adecuada resposta xudicial.

O Pleno do Congreso aprobou a Proposición de Lei de reforma parcial da Lei Orgánica do Poder Xudicial para a aplicación do Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero.

 

Entre outras medidas, a reforma prevé reforzar a formación e especialización dos profesionais que traballan neste ámbito para asegurar unha adecuada resposta xudicial.

Iso suporá que tanto na fase teórica de formación multidisciplinar das carreiras xudicial e fiscal, como na formación continua anual, incluirase o estudo en profundidade das materias que integran o principio de non discriminación e de igualdade de mulleres e homes, e en particular, da lexislación que rexe na loita contra a violencia sobre a muller en todas as súas formas. Así mesmo, capacitarase aos profesionais na aplicación da perspectiva de xénero na interpretación e aplicación do Dereito. Estes criterios aplicaranse tamén ás probas selectivas para o ingreso e promoción en ambas as carreiras.

Ademais, proponse unha modificación na lei para introducir probas de especialización en materia de violencia sobre a muller cando se concurse a unha praza en xulgados especializados, para o que será preciso acreditar que se participou en actividades de formación continua con perspectiva de xénero.

A reforma aposta tamén pola revisión da planta xudicial para a especialización dos xulgados do penal, de maneira compatible con outras materias, ou de maneira exclusiva naquelas localidades nas que o esixa o volume de asuntos. O obxectivo é mellorar a resposta que desde as institucións dáse á violencia machista e reforzala cos recursos persoais especializados que achegan outras institucións como a fiscalía, a avogacía, o Instituto de Medicamento Legal e as Unidades Integrais de Valoración Forense. Na actualidade, só 26 xulgados do penal dos 345 existentes están especializados en violencia de xénero.

Así mesmo, ínstase a estudar e a impulsar, no seu caso, por parte do Consello Xeral do Poder Xudicial, do Ministerio de Xustiza e as comunidades autónomas competentes, a habilitación de dependencias nos xulgados que impidan a confrontación da vítima co seu agresor naqueles procesos relacionados con agresións sexuais e de trata de persoas con fins de explotación sexual.

Finalmente, prevese que sexa o Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero, dependente do Consello Xeral do Poder Xudicial, o organismo encargado de avaliar os datos provenientes dos xulgados de violencia sobre a muller e doutros xulgados non específicos en relación con esta materia, cos que se elaborará un informe anual que se remitirá ao Congreso para o seu seguimento.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor