Ofertas de emprego en Galicia actualizadas a 3 de setembro de 2018

Ofertas de emprego en Galicia actualizadas cada semana prácticamente a diario.

Este espazo permite ao usuario acceder aos datos agregados de ofertas de emprego público convocadas polas Entidades Locais e publicadas en Boletíns Oficiais. A búsqueda das ofertas de emprego vixentes pode facerse por provincia premendo no mapa correspondente ou premendo na opción búsqueda avanzada que permite afinar os criterios da mesma.

Publicidade Xornal Galego:
  • A Coruña ZAS Oficial de 1ª albanel 103/09/2018 No prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación no BOP Ver ofertaVer enlace
  • A Coruña ZAS Peóns de obras 503/09/2018 No prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación no BOP Ver ofertaVer enlace
  • Lugo A PASTORIZA Peóns de obras públicas 303/09/2018No prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación no BO PVer ofertaVer enlace
  • Ourense BALTAR Auxiliar administrativo 103/09/2018 No prazo de 5 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación no BOP Ver ofertaVer enlace
  • Pontevedra VIGO Bolsa de Emprego de oficial coidador de mantemento, vixilancia e control 103/09/2018 No prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación no BOP Ver ofertaVer enlace