Portugal tivo o cuarto maior descenso de desemprego da Unión Europea

Portugal tivo o cuarto maior descenso de desemprego da Unión Europea

A taxa de desemprego reduciuse en maio a 8,4% na zona euro, e un 7% na Unión Europea (UE), con respecto ao ano pasado, rexistrando Portugal o cuarto descenso entre os estados membros, de acordo a Eurostat.

De acordo á oficina de estatísticas da Unión Europea, os maiores retrocesos homólogos na taxa de desemprego observáronse en Chipre do 11,4% ao 8,4, en Croacia do 11,3% ao 8,9%, en Grecia de 22,1% ao 20,1% no mes de marzo, e Portugal do 9,2% ao 7,3%.

Publicidade Xornal Galego: