Proxecto de convocatoria publicado para Oposicións de Ensinos Medios e Mestres en Galicia

Proxecto de convocatoria publicado para Oposicións de Ensinos Medios e Mestres en Galicia

Co proxecto de convocatoria xa publicado para as próximas Oposicións de Ensinos Medios e Mestres en Galicia este ano 2018 (Oposicións Galicia 2018: Proxecto de Convocatoria), as asociacións sindicais fixeron saber á Consellería de Educación o seu descontento debido ao número insuficiente de prazas que corresponde á Oferta Pública de Emprego. A pesar de que

Co proxecto de convocatoria xa publicado para as próximas Oposicións de Ensinos Medios e Mestres en Galicia este ano 2018 (Oposicións Galicia 2018: Proxecto de Convocatoria), as asociacións sindicais fixeron saber á Consellería de Educación o seu descontento debido ao número insuficiente de prazas que corresponde á Oferta Pública de Emprego.

A pesar de que a Consellería parece que decidiu estudar as peticións de face ás seguintes mesas sectoriais, xa se fixeron públicas as prazas que parecen ser as definitivas para ofertar, mediante convocatoria cando cumpra, nas Oposicións de 2018.

CORPO DE PROFESORES DE ENSINO SECUNDARIO

Lingua Castelá e Literatura: 75 prazas
Xeografía e Historia: 65 prazas
Matemáticas: 153 prazas
Física e Química: 88 prazas
Bioloxía e Xeoloxía: 60 p`lazas
Inglés: 50 prazas
Orientación Educativa: 35 prazas
Tecnoloxía: 65 prazas
Lingua Castelá e Literatura: 75 prazas
Intervención Sociocomunitaria: 20 prazas
Organización e Xestión Comercial: 25 prazas
Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos: 15 prazas
Procesos Diagnósticos Clínicos E produtos Ortoprotésicos: 15 prazas
Proceso Sanitarios: 22 prazas
Sistemas Electrotécnicos e Automáticos: 25 prazas
CORPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Estética: 20 prazas
Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e Fluídos: 20 prazas
Operacións e Equipos de Produción Agraria: 18 prazas
Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico: 16 prazas
Procedementos Sanitarios e Asistenciais: 40 prazas
Procesos Comerciais: 24 prazas
Servizos de Restauración: 22 prazas
CORPO DE MESTRES

Educación Infantil: 110 prazas
Lingua Estranxeira: Inglés: 50 prazas
Lingua Estranxeira: Francés 50 prazas
Educación Física: 55 prazas
Música: 35 prazas
Pedagoxía Terapéutica: 75 prazas
Audición e Linguaxe: 90 prazas
Educación primaria: 240 prazas

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor