Qué cubre o seguro de responsabilidade civil dos colexios?

Qué cubre o seguro de responsabilidade civil dos colexios?

Que cubre o seguro RC (Responsabilidade civil ) obrigatorio para colexios? Todo o que debes saber ante o covid e os seguros  dos centros escolares? Como consecuencia da crise sanitaria producida pola COVID-19 e de cara ao novo curso educativo que comeza, moitos profesionais do sector do ensino están a expor se o seu seguro

Que cubre o seguro RC (Responsabilidade civil ) obrigatorio para colexios? Todo o que debes saber ante o covid e os seguros  dos centros escolares?

Como consecuencia da crise sanitaria producida pola COVID-19 e de cara ao novo curso educativo que comeza, moitos profesionais do sector do ensino están a expor se o seu seguro RC é suficiente para a devandita crise. Dada a actual incerteza… ninguén parece estar seguro de ter a cobertura adecuada? A continuación explicámos o que precisas saber.

Os seguros para colexios

No noso país temos o Seguro Escolar Obrigatorio, cuxo obxectivo é protexer a todos os estudantes de accidentes, enfermidades, etc. É un seguro obrigatorio cuxo pago se realiza no mesmo momento no que se inscribe o alumno no colexio (normalmente coa matrícula).

Este seguro só cobre aos estudantes desde 3º da ESO até o terceiro ciclo universitario, e a metade do importe abónao o Ministerio de Educación. É un tipo de contratación que mesmo cobre accidentes que ocorran fose do centro escolar.

Seguramente esteas a pensar: «e que ocorre cos nenos que cursan primaria ou son menores de 12 anos?».

En relación cos nenos de infantil e primaria, non existe a obrigación de contar cun seguro escolar, xa que este ten carácter voluntario. En vista da situación na que nos atopamos, contratar un RC para evitar calquera tipo de inconveniente é máis que recomendable.

Que cobre un seguro de responsabilidade civil para colexios e centros formativos?

O seguro RC ten a función de asumir calquera dano causado de forma involuntaria a terceiros pola actividade do centro escolar. A súa cobertura é bastante ampla, incluíndo:

Todas as actividades que sucedan no interior do centro, así como as extraescolares. Isto cobre as excursións, as viaxes nacionais e mesmo os internacionais.

Actividade profesional do persoal docente e directivo do colexio.

Todas aquelas actividades levadas a cabo pola AMPA e por asociacións deportivas que realicen a súa prestación no propio centro e dependan del.

Intoxicacións e danos provocados por un incendio ou explosión. Así mesmo, o uso de edificios e instalacións que impliquen un prexuízo a un terceiro tamén está incluído.

Acoso entre estudantes e danos aos materiais do persoal docente. Danos a vehículos situados dentro do centro educativo.

Accidentes debidos a instalacións en mal estado, neglixencias por falta de vixilancia, etc.

Sancións por incumprir a Lei Orgánica de Protección de Datos.

Ademais, este seguro cobre a totalidade dos gastos de defensa xurídica e indemnizacións que deba facer fronte o centro en caso de ocasionar algún dano a unha persoa física ou xurídica non vinculada ao colexio.

E isto que implica de cara ao novo curso?

Actualmente, existen moitas cuestións que están sen resolver. A decisión de abrir os centros escolares en plena pandemia abriu un gran debate entre o profesorado, pais e alumnos. Sabendo que as medidas de prevención que se han de tomar en canto a uso de máscaras, cociente de alumnos por aula, distancia de seguridade, etc. non terminan de estar claras é normal que xurdan moitas dúbidas.

Quen ten a responsabilidade se un neno infecta a outro?

O Ministerio de Educación, a través de documentos informativos, estableceu que a responsabilidade do centro é limitada en caso de contaxios. Asumen que o risco cero non existe, con todo, a situación segue aclararse.

Dado que o centro escolar é o último responsable dos danos que poidan sufrir os seus alumnos durante o tempo que permanezan nel, revisar a póliza do seguro RC e comprobar a súa cobertura, ampliándoa se fose necesario, é o máis recomendable para protexerse de posibles incidencias.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor