Que é a Drenaxe Linfática Manual

Que é a Drenaxe Linfática Manual

O sistema linfático é o complemento perfecto tanto do sistema circulatorio como do sistema inmunológico. O noso organismo tamén xera refugallos como plasma, o encargado de actuar como filtro deste tipo de residuos celulares para expulsalos fose do organismo é o sistema linfático. Con todo, a diferenza do sistema circulatorio, cuxo motor é un potente

O sistema linfático é o complemento perfecto tanto do sistema circulatorio como do sistema inmunológico. O noso organismo tamén xera refugallos como plasma, o encargado de actuar como filtro deste tipo de residuos celulares para expulsalos fose do organismo é o sistema linfático.

Con todo, a diferenza do sistema circulatorio, cuxo motor é un potente corazón, o sistema linfático non ten ningún tipo de bomba para mover eses plasmas ou residuos polo que nalgunhas ocasións, necesitará de axuda extra.

O sistema linfático móvese grazas á contracción de músculos, as contraccións peristálticas e as pulsaciones causadas por arterias próximas, pero como comentamos, hai veces que estes movementos non son suficientes, polo que haberá que recorrer á axuda externa, esta axuda realízase por medio dunha drenaxe linfático, e esta drenaxe puiden realizarse de dúas formas distintas:

Drenaxe linfático asistido
Drenaxe linfático manual

A drenaxe linfático asistido, realízase coa axuda de máquinas que realizando presión nuns puntos xa estipulados no corpo, consegue mover o fluxo linfático por medio dos vasos linfáticos. Existen distintos tipos como son o pantalón ou os traxes completos.

Drenaxe Asistida
A outra opción é a drenaxe linfático manual, neste caso recorrerase ás expertas e adestradas mans, encargarase de conseguir que o líquido flúa por medio de masaxes. Este tipo de masaxes require dun coñecemento exhaustivo tanto do sistema linfático como da composición dos grupos musculares.

Cunha serie de masaxes lentas, onde o paciente non notará nada de dor, activarase o sistema linfático e desta maneira a drenaxe será efectivo.

Técnica da drenaxe linfático manual
Trátase dunha técnica onde a través de movementos lentos, suaves, exercendo movementos de arrastre sobre a superficie da pel ou ben con movementos circulas, sobre todo en certas áreas onde a masaxe será mais intensivo e estas zonas son os ganglios linfáticos.

 

Efectos da Drenaxe Linfático Manual
Os efectos que produce a drenaxe linfático manual, notaralos rapidamente. Por unha banda existe un efecto estético, relaxante e saudable para o noso organismo, vexamos cada un deles.

Acción Simpaticolitica
Inhibe o sistema nervioso simpático para que sexa o sistema nervioso parasimpático o que actúe con total independencia, desta forma conséguese relaxar ao paciente chegando a un estado de descanso total.

Acción Analgésica

A Drenaxe Linfático Manual, provoca unha acción analgésica provocada principalmente por:

Con menor presión local, ao baixar a inflamación ou a acumulación de líquidos, as terminacións nerviosas quedarán libres, sen compresión por tanto liberándonos das dores provocadas pola acumulación de líquido.
Grazas á masaxe, se inhiben os impulsos de dor que circulan polas terminacións nerviosas, resultando un estímulo para os mecanoreceptores. Poderiamos dicir que o cerebro se esquece do estímulo doloroso fronte ao estímulo da masaxe linfático.
As sustancias de desfeito do tecido conectivo xunto coas sustancias tóxicas son as que provocan a estimulación das terminacións nerviosas que provocan a dor.
Acción Inmunitaria
As masaxes linfáticos favorecen a activación do sistema inmunológico estimulando o movemento dos produtos de desfeito e a propia acción dos ganglios linfáticos.

Acción Drenante
A drenaxe linfático manual facilitará a evacuación das sustancias e líquidos produto do tecido conectivo. A acción drenante evacuará as sustancias e o líquido do tecido que se atopa máis superficial mientra actívase e favorece a circulación máis profunda, facendo que os vasos linfáticos énchanse de líquido.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor