Requiren ao Ministerio de Xustiza o pago urxente da Quenda de Oficio

Requiren ao Ministerio de Xustiza o pago urxente da Quenda de Oficio

O Consello Xeral da Avogacía Española require ao Ministerio de Xustiza o pago urxente da Quenda de Oficio Ante o incumprimento polo Ministerio de Xustiza dos compromisos alcanzados co Consello Xeral da Avogacía Española en canto ao pago mensual das certificacións das actuacións realizadas no marco do sistema da Asistencia Xurídica Gratuíta polos avogados e

O Consello Xeral da Avogacía Española require ao Ministerio de Xustiza o pago urxente da Quenda de Oficio

Ante o incumprimento polo Ministerio de Xustiza dos compromisos alcanzados co Consello Xeral da Avogacía Española en canto ao pago mensual das certificacións das actuacións realizadas no marco do sistema da Asistencia Xurídica Gratuíta polos avogados e os Colexios de Avogados no territorio da súa competencia, que, mesmo, constitúen a vulneración dos prazos de pago establecidos na Lei 1/1996, de 10 de xaneiro de Asistencia Xurídica Gratuíta e no seu regulamento de desenvolvemento de 2003:

O Consello Xeral da Avogacía Española procedeu o día 29 de outubro a requirir formalmente á ministra de Xustiza o pago dos meses de xullo, agosto e setembro pendentes de abonar, cos correspondentes intereses devengados.

Se persiste a situación actual de falta de pagamento, o Pleno do Consello Xeral que se celebrará o próximo día 7 de novembro adoptará as medidas que se consideran pertinentes en defensa dos dereitos dos avogados adscritos á Quenda, incluído o exercicio de cantas accións estímense oportunas.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor