SEPE e Fundae notificarán ás empresas a comprobación das bonificacións 2016 e 2017

SEPE e Fundae notificarán ás empresas a comprobación das bonificacións 2016 e 2017

O SEPE E FUNDAE NOTIFICARÁN ELECTRÓNICAMENTE Ás EMPRESAS O RESULTADO DA CONCILIACIÓN NON CONFORME DE 2016 E 2017. O SEPE, Subdirección Xeral de Políticas Activas de Emprego e Fundae notificarán electrónicamente ás empresas o resultado da comprobación das bonificacións dos anos 2016 e 2017 e a Resolución da Convocatoria de subvencións de Oferta Estatal do

O SEPE E FUNDAE NOTIFICARÁN ELECTRÓNICAMENTE Ás EMPRESAS O RESULTADO DA CONCILIACIÓN NON CONFORME DE 2016 E 2017.

O SEPE, Subdirección Xeral de Políticas Activas de Emprego e Fundae notificarán electrónicamente ás empresas o resultado da comprobación das bonificacións dos anos 2016 e 2017 e a Resolución da Convocatoria de subvencións de Oferta Estatal do exercicio 2018. Entendendo por notificación electrónica aquel acto administrativo polo cal a Administración pon en coñecemento da empresa unha resolución que afecta os seus intereses, e segundo o art 41 da Lei 39/2015, ditas notificacións realizásense preferentemente por medios electrónicos cando o interesado resulte obrigado a recibilas por esta vía.

Segundo Fundae, a partir do mes de novembro as empresas bonificadas están obrigadas a relacionarse coa Administración por medios electrónicos (Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas), e por iso recibirán por esta vía as notificacións relativas á iniciativa de formación programada (bonificada) do ano 2016 e 2017. Especialmente as primeiras comunicacións de Conciliacións Non Conformes ou de comprobación de diferenzas detectadas nas bonificacións de cotas efectuadas nos boletíns á Seguridade Social.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor