Unha conexión lenta e un factor de protección fronte ao uso problemático de internet

En Colombia, unha conexión lenta actúa como factor de protección fronte ao uso problemático de internet

En Colombia un 68,8 % dos estudantes fai uso de internet, e o 76% dos adolescentes teñen móbil.
Contactar con descoñecidos na rede é a práctica de risco máis habitual nos adolescentes o que aumenta de maneira importante o risco de sufrir grooming, a sextorsión ou o sexting Os colombianos cunha situación de desintegración familiar son máis proclives a sufrir acoso en redes sociais
Actualmente, entre os adolescentes e novos, está a crecer de maneira exponencial o uso da comunicación en liña tanto a través das redes como das mensaxes instantáneas, sobre todo, a través de WhatsApp, aplicación que lles permite estar conectados cos seus amigos, de maneira continua e sen límites territoriais nin xeográficos.
“En Colombia un 68.8% dos estudantes fai uso de internet mentres que o 76% dos adolescentes ten teléfono móbil con datos” apunta Víctor José Villanueva, Director do Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias e outras Condutas Adictivas da Universidade Internacional de Valencia (VIU), no seu informe “Riscos e usos problemáticos de internet en adolescentes”.
Máis do 95% dos mozos accede todos os días a internet xa sexa para ver as mensaxes instantáneas, facer tarefas do colexio, ver videoxogos ou ver e descargar vídeos, aínda que tal e como explica o experto da VIU “existen diferenzas en canto ao xénero nas actividades que se realizan en internet, sendo a actividade máis frecuente realizada polas adolescentes colombianas o acceso a redes sociais mentres que os xogos en liña son os preferidos eles.
Toda esta problemática comeza a cobrar relevancia en países como Colombia polo aumento da banda ancha para a conexión a internet. Segundo sinala o experto en condutas adictivas da VIU: “Esta cuestión é de relevancia, xa que unha peor conexión pode desalentar a facer un uso excesivo de internet, polo menos en canto a horas de permanencia na rede e á tipoloxía de procura refírese. Neste contexto, a menor conectividade configúrase como un factor protector para os menores.”
De feito, para o autor do informe “esta problemática do uso de internet nos mozos que se dá actualmente en Europa poderíase previr en países como Colombia coa implementación de medidas e plans estratéxicos de face á prevención do uso inadecuado por parte dos adolescentes, implicando á comunidade educativa e ás familias en modelos de mediación que ensinen aos nenos a utilizar de maneira responsable o TIC.”
Segundo o profesor da Universidade Internacional de Valencia e autor do informe, “haberá que ver como evolucionan as prevalencias de uso problemático de internet conforme se implante en maior medida as conexións con maior velocidade en todo o territorio colombiano”.

CONDUTAS DE RISCO NA REDE É evidente que Internet ofrece múltiples beneficios; pero, tamén é certo que, un uso inadecuado pode chegar a causar problemas. Entre os riscos máis destacados, o tamén director do Máster Universitario en Prevención en Drogodependencias e outras Condutas Adictivas da VIU, Profesor Villanueva sinala algúns vinculados ás redes sociais, como o sextorsión, o grooming ou o sexting que consiste en recibir mensaxes de contido sexual, como os máis destacados.
Ademais, sobre as prácticas de risco na rede, Villanueva engade que contactar con descoñecidos é o comportamento máis frecuente entre os adolescentes, e aumenta naqueles usuarios que teñen menos control sobre o uso de Internet. De feito, os adolescentes colombianos máis proclives a sufrir algún tipo de acoso en redes son aqueles que presentan unha situación de desintegración familiar ou desinformación ou por parte dos proxenitores ou deles mesmos.