Unha conexión lenta e un factor de protección fronte ao uso problemático de internet

Unha conexión lenta e un factor de protección fronte ao uso problemático de internet

En Colombia, unha conexión lenta actúa como factor de protección fronte ao uso problemático de internet En Colombia un 68,8 % dos estudantes fai uso de internet, e o 76% dos adolescentes teñen móbil. Contactar con descoñecidos na rede é a práctica de risco máis habitual nos adolescentes o que aumenta de maneira importante o

En Colombia, unha conexión lenta actúa como factor de protección fronte ao uso problemático de internet

En Colombia un 68,8 % dos estudantes fai uso de internet, e o 76% dos adolescentes teñen móbil.
Contactar con descoñecidos na rede é a práctica de risco máis habitual nos adolescentes o que aumenta de maneira importante o risco de sufrir grooming, a sextorsión ou o sexting Os colombianos cunha situación de desintegración familiar son máis proclives a sufrir acoso en redes sociais
Actualmente, entre os adolescentes e novos, está a crecer de maneira exponencial o uso da comunicación en liña tanto a través das redes como das mensaxes instantáneas, sobre todo, a través de WhatsApp, aplicación que lles permite estar conectados cos seus amigos, de maneira continua e sen límites territoriais nin xeográficos.
“En Colombia un 68.8% dos estudantes fai uso de internet mentres que o 76% dos adolescentes ten teléfono móbil con datos” apunta Víctor José Villanueva, Director do Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias e outras Condutas Adictivas da Universidade Internacional de Valencia (VIU), no seu informe “Riscos e usos problemáticos de internet en adolescentes”.
Máis do 95% dos mozos accede todos os días a internet xa sexa para ver as mensaxes instantáneas, facer tarefas do colexio, ver videoxogos ou ver e descargar vídeos, aínda que tal e como explica o experto da VIU “existen diferenzas en canto ao xénero nas actividades que se realizan en internet, sendo a actividade máis frecuente realizada polas adolescentes colombianas o acceso a redes sociais mentres que os xogos en liña son os preferidos eles.
Toda esta problemática comeza a cobrar relevancia en países como Colombia polo aumento da banda ancha para a conexión a internet. Segundo sinala o experto en condutas adictivas da VIU: “Esta cuestión é de relevancia, xa que unha peor conexión pode desalentar a facer un uso excesivo de internet, polo menos en canto a horas de permanencia na rede e á tipoloxía de procura refírese. Neste contexto, a menor conectividade configúrase como un factor protector para os menores.”
De feito, para o autor do informe “esta problemática do uso de internet nos mozos que se dá actualmente en Europa poderíase previr en países como Colombia coa implementación de medidas e plans estratéxicos de face á prevención do uso inadecuado por parte dos adolescentes, implicando á comunidade educativa e ás familias en modelos de mediación que ensinen aos nenos a utilizar de maneira responsable o TIC.”
Segundo o profesor da Universidade Internacional de Valencia e autor do informe, “haberá que ver como evolucionan as prevalencias de uso problemático de internet conforme se implante en maior medida as conexións con maior velocidade en todo o territorio colombiano”.

CONDUTAS DE RISCO NA REDE É evidente que Internet ofrece múltiples beneficios; pero, tamén é certo que, un uso inadecuado pode chegar a causar problemas. Entre os riscos máis destacados, o tamén director do Máster Universitario en Prevención en Drogodependencias e outras Condutas Adictivas da VIU, Profesor Villanueva sinala algúns vinculados ás redes sociais, como o sextorsión, o grooming ou o sexting que consiste en recibir mensaxes de contido sexual, como os máis destacados.
Ademais, sobre as prácticas de risco na rede, Villanueva engade que contactar con descoñecidos é o comportamento máis frecuente entre os adolescentes, e aumenta naqueles usuarios que teñen menos control sobre o uso de Internet. De feito, os adolescentes colombianos máis proclives a sufrir algún tipo de acoso en redes son aqueles que presentan unha situación de desintegración familiar ou desinformación ou por parte dos proxenitores ou deles mesmos.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor