• Política, formación e revolución

    Política, formación e revolución0

    Pensamos na formación como unha forma de revolución persoal, que sexa capaz de xerar para o estudante a adquisición ou ampliación dunhas habilidades que quizais necesiten ser descubertas ou apoiadas. Nos tempos de crise o ser humano desenvolve unha serie de capacidades para sobrevivir; formándote daraslle a esas capacidades o desenvolvemento axeitado, sumando, xerando ou

    READ MORE