A asociación galega de linfedema informa sobre a discapacidade que este representa

A asociación galega de linfedema informa sobre a discapacidade que este representa

O linfedema é unha inflamación de membros ou partes do corpo debido a un bloqueo do sistema linfático.   Polo xeral é consecuente de cirurxía nos ganglios linfáticos, cancro, radioterapia, infeccións repetidas, de nacemento, insuficiencia venosa crónica, traumatismos, etc. A edema pode ser moi leve e apenas perceptible, ou prominente con dificultade para usar a

O linfedema é unha inflamación de membros ou partes do corpo debido a un bloqueo do sistema linfático.

 

Polo xeral é consecuente de cirurxía nos ganglios linfáticos, cancro, radioterapia, infeccións repetidas, de nacemento, insuficiencia venosa crónica, traumatismos, etc.

A edema pode ser moi leve e apenas perceptible, ou prominente con dificultade para usar a extremidade inchada. As Administracións Nacionais competentes e de Seguridade Social avalían os impedimentos físicos, para cualificar os graos de discapacidade e incapacidade laboral. O linfedema é o resultado dunha deficiencia permanente do funcionamento do Sistema Linfático, que pode producir limitacións físicas e é un proceso potencialmente discapacitante e incapacitante. A discapacidade no caso de linfedema/linfoedema é dobre, por unha banda hai unha discapacidade orgánica por fallo do Sistema Linfático, e doutra banda hai unha discapacidade física, por déficit funcional producido pola consecuente edema linfostático crónico. Mesmo despois de tratamento de redución e o uso de pezas de compresión, a alteración linfática orgánica subxacente aínda persiste, e calquera traballo que requira un sobreesfuerzo, contribuirá a empeorar a condición. O linfedema é unha enfermidade crónica para sempre. As persoas que padecen linfedema son elegibles para o recoñecemento de discapacidade e incapacidade, cando a patoloxía lles afecta a nivel persoal, familiar, social ou laboral.

O linfedema e a IVC (Insuficiencia Venosa Crónica) teñen síntomas, que son a nivel médico similares. A insuficiencia venosa e linfática ocorre cando as veas e os capilares bloquéanse ou están danadas, e o sangue ou a linfa acumúlanse nas extremidades. A edema resultante, crónico e progresivo, fai que ao camiñar para as pernas, e movementos para os brazos, sexan difíciles para realizar algúns traballos ou tarefas cotiás. Lymphedem tamén pode causar disfunción das articulacións nas extremidades, e dependendo das partes do corpo afectadas, fai que sexa difícil moverse, camiñar ou utilizar as mans de maneira efectiva. As recomendacións médicas con referencia a linfedema e IVC son esenciais, xa que estas son para previr o agravamento da enfermidade e representan en si mesmas, causas e factores que acreditan a existencia dunha discapacidade e incapacidade laboral.

O linfedema pode condicionar de forma significativa, o levar a cabo actividades da vida diaria (AVD) e traballos (coller pesos, realizar sobreesfuerzos, facer tarefas que obriguen a manter cóbados ou xeonllos flexionadas, sedentación ou bipedestación prolongadas), etc. Con referencia á Incapacidade laboral, en moitos casos o linfedema condiciona negativamente e, non permite unha vida laboral activa nas mesmas condicións que persoas sas, ou que non teñen discapacidade.

Se o linfedema afecta as pernas, a avaliación da CFR (Capacidade Funcional Residual), pode restrinxir os tipos de traballo que implican permanecer de pé ou sentados durante longos períodos de tempo, camiñar, coller pesos, axeonllarse ou permanecer nunha posición durante certos períodos de tempo. Se o linfedema afecta os brazos, a avaliación CFR pode limitar o tipo de traballo que implica coller pesos, escribir ou teclear, empuxar, agarrar ou calquera outra cousa que requira movementos precisos de brazos ou mans. Temperaturas extremas deben evitarse para todos os linfedemas.

É moi importante contar para o proceso de recoñecemento e avaliación de discapacidade e incapacidade laboral, con asesores/avogados con experiencia en tramitación de incapacidades e discapacidades, que saben como enfocar os síntomas e a deterioración do linfedema, para así conseguir o consecuente recoñecemento. Ás veces, o proceso de recoñecemento da incapacidade laboral ou discapacidade é tedioso, e polo xeral vén denegado ou non recoñecido a primeira vez, pero os pacientes deben insistir, para un xusto recoñecemento das súas limitacións persoais, sociais e laborais.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor