Curso superior A fiscalización e a nova Lei de contratos do sector público

Curso superior A fiscalización e a nova Lei de contratos do sector público

Curso superior A fiscalización e a nova Lei de contratos do sector público Día Hora inicio Hora fin 17/09/2018 16:00 19:00 17/09/2018 11:00 14:00 24/09/2018 11:00 14:00 24/09/2018 16:00 19:00 01/10/2018 11:00 14:00 01/10/2018 16:00 19:00 08/10/2018 11:00 14:00 08/10/2018 16:00 19:00 15/10/2018 11:00 14:00 15/10/2018 16:00 19:00 22/10/2018 11:00 14:00 22/10/2018 16:00 19:00 29/10/2018

Curso superior A fiscalización e a nova Lei de contratos do sector público

Día Hora inicio Hora fin
17/09/2018 16:00 19:00
17/09/2018 11:00 14:00
24/09/2018 11:00 14:00
24/09/2018 16:00 19:00
01/10/2018 11:00 14:00
01/10/2018 16:00 19:00
08/10/2018 11:00 14:00
08/10/2018 16:00 19:00
15/10/2018 11:00 14:00
15/10/2018 16:00 19:00
22/10/2018 11:00 14:00
22/10/2018 16:00 19:00
29/10/2018 16:00 19:00
29/10/2018 11:00 14:00
05/11/2018 11:00 14:00
05/11/2018 16:00 19:00

Evento

1. Obxectivos.

O pasado 9 de novembro publicouse no BOE a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

Ademais de acometer a transposición das citadas directivas, a lei establece un novo marco regulador do sistema de contratación pública, con vocación de ser máis eficiente, transparente e íntegro, e mellorar as condicións de acceso ao devandito sistema facilitando, en particular, a participación das pemes.

Coa celebración deste curso, os obxectivos perseguidos son tanto a análise das principais novidades introducidas pola lei como propiciar o debate ao redor daqueles aspectos máis innovadores desde o punto de vista xurídico e da xestión pública, enfocado fundamentalmente a fortalecer coñecementos previos dirixidos á actividade de auditoría e control económico-financeiro do sector público, tanto no que se refire ao control do cumprimento normativo como dos principios de economía, eficacia e eficiencia.

2. Contido.

O curso estrutúrase en 8 sesións, nas que se tratarán, entre outros, os seguintes temas:

• Claves para entender a nova Lei de contratos do sector público.

• Integridade, transparencia e boa gobernanza na reforma introducida pola nova lei.

• Novidades no ámbito de aplicación da lei.

• Tipos de contratos.

• Capacidade e solvencia do empresario.

• Obxecto do contrato.

• Prezo dos contratos.

• Actuacións preparatorias.

• Avances cara á contratación electrónica.

• Identificación dos riscos na contratación.

• Adxudicación.

• Contratación estratéxica.

• Especialidades da contratación no ámbito local.

• Función consultiva e contratación.

• Novidades nos mecanismos de recurso e supostos de invalidez.

• Execución dos contratos.

3. Prazas: 80.

4. Persoas destinatarias.

O curso diríxese ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, do Consello de Contas de Galicia dos grupos A1, A2 e C1 (axudantes de Auditoría).

No caso de non cubrirse a totalidade das prazas convocadas, as vacantes que resulten poderán cubrirse por persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia pertencentes aos grupos A1, A2 e C1 que realicen funcións de control (intervención).

5. Desenvolvemento.

O curso desenvolverase na EGAP, rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela, todos os luns entre o 17 de setembro e o 5 de novembro de 2018.

Terá unha carga lectiva de 48 horas presenciais, distribuídas en 8 sesións de 6 horas lectivas por día e sesión, que se impartirán en horario de mañá (das 11.00 ás 14.00 horas) e en horario de tarde (das 16.00 ás 19.00 horas).

6. Inscrición: prazo e documentación requirida.

As persoas interesadas deberán inscribirse a través do espazo «área de matrícula» da web da EGAP: https://egap.xunta.gal/matricula/login.php.

O prazo para a inscrición permanecerá aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación da convocatoria do curso no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 2 de setembro de 2018.

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor