Empresas portuguesas están obrigadas a avaliar desigualdades entre homes e mulleres

Empresas están obrigadas a avaliar desigualdades entre homes e mulleres

A Asemblea da República Portuguesa aprobou un diploma que obriga ás empresas con máis de 250 traballadores a ter un plan de avaliación das desigualdades salariais e os beneficios entre homes e mulleres.

Estas empresas quedan obrigadas, a partir do segundo ano de vixencia da lei, á presentación dun plan de avaliación das diferenzas de retribución detectadas, e ser notificadas á Comisión de Condicións Laborais.

Publicidade Xornal Galego:

As empresas que conten con 50 traballadores tamén están obrigadas, pero deben facelo a partir dos 3 anos de vixencia da lei.

As mesmas que incumpran con esta normativa están suxeitas a contra ordenacións graves, quedando privadas de entrar en licitacións por un período de dous anos.