I Congreso Internacional da Comunidade da ELA

I Congreso Internacional da Comunidade da ELA organizado pola fundación Luzón.

A Fundación Luzón organiza a primeira edición do Congreso Internacional da Comunidade da ELA (CincELA). Madrid é a cidade elixida para reunir a pacientes, familiares, investigadores, institucións científicas e sanitarias, administracións e medios de comunicación.
O seu obxectivo é seguir articulando unha comunidade organizada para dar visibilidade á enfermidade, mellorar a atención integral dos seus pacientes e impulsar a investigación para atopar unha cura.
Todos unidos para atopar unha cura. En Comunidade.