O drama das venezolanas que se prostitúen para alimentar ás súas familias

O drama das venezolanas que se prostitúen para alimentar ás súas familias en Brasil, Colombia…

A falta de papeis para traballar legalmente, terminaron en bares de Colombia onde, entre bágoas e noxo, prostitúense e aforran cada peso para envialo á súa familia

Mulleres venezolanas foxen da crise no seu país pero, sen papeis para traballar, moitas terminan prostituíndose en Colombia onde todo o diñeiro que gañan envíano aos seus familiares.

Publicidade Xornal Galego:

Nais, fillas, irmás. Elas fuxiron da fame en Venezuela. A falta de papeis para traballar legalmente terminaron en bares sórdidos de Colombia onde, entre bágoas e noxo, prostitúense e aforran cada peso para envialo aos seus seres queridos.