O Real Decreto 383/1984,establece medidas para persoas con discapacidade

PERSOAS CON DISCAPACIDADE. PRESTACIÓNS SOCIAIS E ECONÓMICAS.

Real Decreto 1341/2018, de 29 de outubro, polo que se establecen medidas transitorias para o mantemento, en favor das persoas con discapacidade, do subsidio de mobilidade e compensación por gastos de transporte.

Publicidade Xornal Galego:

O Real Decreto 383/1984, de 1 de febreiro, polo que se establece e regula o sistema especial de prestacións sociais e económicas previsto na Lei 13/1982, de 7 de abril, de integración social dos minusválidos, estableceu un sistema especial de prestacións sociais e económicas para as persoas con discapacidade que, por non desenvolver unha actividade laboral non estaban incluídas no campo de aplicación do sistema da Seguridade Social.