Plan para a protección das persoas fronte ás pseudoterapias

O Ministerio de Sanidade trasladou ás comunidades autónomas as liñas do “Plan para a protección das persoas fronte ás pseudoterapias”

O Ministerio de Sanidade trasladou ás comunidades autónomas o plan que está a elaborar co Ministerio de Ciencia.

María Luisa Carcedo e Pedro Duque presiden este plan para facer unha aposta firme para basear a asistencia sanitaria no rigor e o coñecemento científico, para isto están potenciando diferentes accións.

Os ministerios propoñen agora modificar o Real Decreto 1277/2003, de 10 de outubro, polo que se establecen as bases xerais sobre autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios.

Publicidade Xornal Galego:

Por outra banda, outra das claves é a posta en marcha de medidas para evitar a publicidade enganosa.

Os ministerios de Sanidade e Ciencia establecerán alianzas no ámbito universitario e formativo mediante o sistema de Formación Sanitaria Especializada (FSE), para reforzar os principios de coñecementos e da evidencia científica. Queda soamente saber enton se van afastar dos centros sanitarios a osteopatía, homeopatía e acupuntura por exemplo así como técnicas reflexas, que segundo a OMC Organización Médico Colexial son pseudoterapias… nenbargantes estas técnicas son empregadas a cotío nas clinicas de fisioterapia e mesmo o gaio das rehabilitacións nos accidentes de tráfico.