Reducen o tamaño dos mosquitos para evitar enfermidades

Científicos da Universidade de California en Riverside empregaron a tecnoloxía CRISPR-Cas9 para diminuír o tamaño dos mosquitos, o que podería reducir a posibilidade de que transporten estas enfermidades.

A tecnoloxía CRISPR-Cas 9 ou mecanismo de edición xenética é unha das técnicas máis empregadas na actualidade por profesionais sanitarios e investigadores para combater algunhas enfermidades. Un dos últimos avances relaciónanse con en o uso desta ferramenta para controlar a febre do dengue e o virus Zika.

Publicidade Xornal Galego:

A tecnoloxía CRISPR/Cas9 é unha ferramenta molecular utilizada para editar ou corrixir o xenoma de calquera célula. Iso inclúe, está claro, ás células humanas. Sería algo así como unhas tesoiras moleculares que son capaces de cortar calquera molécula de ADN facéndoo ademais dunha maneira moi precisa e totalmente controlada. Esa capacidade de cortar o ADN é o que permite modificar a súa secuencia, eliminando ou inserindo novo ADN.

As siglas CRISPR/Cas9 proveñen de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, en español Repeticións Palindrómicas Curtas Agrupadas e Regularmente interespaciadas. A segunda é o nome dunha serie de proteínas, principalmente unhas nucleasas, que as chamaron así por CRISPR associated system (é dicir: sistema asociado a CRISPR).