Vantaxes e Inconvenientes da custodia compartida, a custodia compartida a debate

Vantaxes e Inconvenientes da custodia compartida, a custodia compartida a debate

Vantaxes e Inconvenientes da custodia compartida VOTA SE ESTAS A FAVOR OU NON…! Desde que en 1981, se aprobou  en España a Lei do Divorcio, as rupturas matrimoniais han ido incrementándose sucesivamente, de tal forma que vai imperando a idea de que o Matrimonio non é un Contrato para sempre. A nova Lei de Divorcio

Vantaxes e Inconvenientes da custodia compartida VOTA SE ESTAS A FAVOR OU NON…!

Desde que en 1981, se aprobou  en España a Lei do Divorcio, as rupturas matrimoniais han ido incrementándose sucesivamente, de tal forma que vai imperando a idea de que o Matrimonio non é un Contrato para sempre.

A nova Lei de Divorcio do 2005, exposta polo Goberno, establece como novidade a chamada Custodia Compartida ou Coparentalidad, na que ambos os cónxuxes establecerán de mutuo acordo a repartición do tempo e das responsabilidades cos seus fillos.

 

Iniciativa Lexislativa Popular en Galicia
“Polos dereitos das nenas e nenos a medrar e convivir con ámbolos dous proxenitores tras unha separación”
O 29 de xuño de 2017, a Xunta Electoral de Galicia acreditou como válidas 14.468 sinaturas, superándose o número esixido no artigo 2 da Lei 7/2015 do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular no Parlamento de Galicia
 
O 17 de outubro de 2017, o Parlamento de Galicia aprobou a toma en consideración da ILP:
54 votos a favor, 6 en contra, ningunha abstención

Dita figura evidentemente supón beneficios pero tamén certos inconvenientes:

A) A Custodia Compartida leva aparellada beneficios adicionais para o Menor, que poderiamos concretar nos seguintes:

1  -A experiencia en países onde se aplicou demostra que reduce o fracaso escolar do neno e as posibles carencias afectivas, aumentando a estabilidade emocional e unha correcta e adecuada socialización.

2 – Reduce a conflitividade entre os pais.

3 – O Menor desenvolve unha mentalidade máis aberta e menos intransixente ante a ruptura dos seus pais, xa que ten que adaptarse a dúas formas de entender a vida, desaparecendo o sentimento de culpabilidade do neno.

4 – Aumenta o tempo libre da muller, para traballar, descansar e refacer emocionalmente a súa vida.

5 – Mantense e fomenta unha continuidade na vida familiar do neno.

6 – A relación entre os cónxuxes irá suavizándose co paso do tempo, ao ter que establecer uns previos Acordos, que deben ser cumpridos.

7 – Favorécese a Integración Social e Económica da muller, así como a Laboral, ao dispor de maior tempo libre para investir no seu desenvolvemento persoal.

8 – Supérase amplamente a figura do pai provedor de alimentos e a nai coidadora, establecéndose un equilibrio dos roles entre ambos os cónxuxes, que benefician a vida do menor.

9 – Desaparecen os impedimentos do Réxime de Visitas, deixándose de utilizar as mesmas como unha arma arreboladiza entre cónxuxes.

10 – O pai sentirá máis integrado na educación e desenvolvemento dos seus fillos, ao poder estreitar os lazos de afectividade cos mesmos a través do mantemento da relación con eles, reducíndose o fenómeno tan frecuente da Falta de pagamento de Pensións, diminuíndose por tanto a litigiosidad entre Cónxuxes.

11 – Desaparece a terminoloxía de gañadores e derrotados, propia de toda contenda Xudicial.

B) Os detractores da Custodia Compartida terán os seus principais argumentos nos seguintes puntos:

1 – A estabilidade emocional do neno verase prexudicada por ese continuo facer as maletas dun domicilio a outro, con todo, un bo Convenio Regulador poderá mellorar substancialmente a situación, favorecendo a comunicación do neno con ambos. Asemade moitos nenos teñen xa dous domicilios e están acostumados a isto

2 – Deberán aumentarse as cotas de responsabilidade de ambos os Cónxuxes, en relación co Menor, ao establecerse unha maior implicación do pai.

3 – Esixencia dun claro entendemento entre os proxenitores para establecer os acordos, situación que nalgúns casos é moi complicada pola profunda deterioración da relación de parella dos mesmos.

4 – O neno ten que ter un domicilio familiar como punto de referencia, con todo non é un obstáculo o feito de que teña dous, sempre que se establezan uns acordos previos entre cónxuxes en canto ao modo e maneira de educar de forma correcta e eficaz, favorecendo a súa socialización e desenvolvemento psico-fisico

Aparentemente, as vantaxes superan aos inconvenientes, con todo, será fundamental para que esta figura prospere, un orzamento básico: a existencia dun previo entendemento entre os Cónxuxes, pois sen el, dificilmente poderá lograrse o funcionamento desta Custodia, máxime, se o impón unha Resolución Xudicial.

Estas a favor da custodia compartida? * Sempre se plantexa nos casos de que non exista motivo xudicial algún para afastar o neno da nai ou do pai

Graciñas pola tua participación!

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor