A Audiencia Nacional anula multas de 88 millóns a once industrias lácteas

A Audiencia Nacional anula por defecto formal as multas de 88 millóns de euros a once industrias lácteas

Foron multadas por intercambiar información e repartirse o mercado do leite cru de vaca para o ano 2013

 

Fonte: Comunicación Poder Xudicial

Publicidade Xornal Galego:

Unha sentenza da Sección Sexta da Sala do Contencioso da Audiencia Nacional ha anulado por defectos formais as multas de 88 millóns que impuxo a Comisión Nacional do Mercado da Competencia a 11 industrias lácteas por intercambio de información e a repartición de mercado do leite cru de vaca para o ano 2013. A Sala estima parcialmente os recursos das empresas lácteas e, sen entrar a valorar o fondo do asunto, ordena retrotraer o procedemento ao momento inmediatamente anterior a 24 de abril de 2014, data na que a CNMC reabriu a instrución do expediente para modificar e ampliar as imputacións que xa foran establecidas. A Sala notificou 10 sentenzas, unha por cada recurso exposto polas empresas lácteas.

Con anterioridade a estas sentenzas, unha das empresas afectadas, Nestlé, recorreu primeiro ante a Sala do Contencioso da AN e despois ante o TS a modificación posterior dos pregos de concreción dos feitos que realizou a Dirección de Competencia. Tanto a Audiencia Nacional como o TS (en sentenza do pasado 24 de xullo) concluíron que a resolución de 24 de abril de 2014 da Dirección de Competencia pola que se ordenaba reabrir a fase de instrución, amparándose na potestade de corrixir erros materiais, era nula porque esa corrección non só implicaba unha valoración xurídica senón que implicaba tamén unha irregularidade procedimental, ao reabrirse a fase de instrución.

Con este criterio fixado polo TS, a Sección Sexta analiza agora nas súas sentenzas se debe aplicarse tamén ás entidades que foron sancionadas no mesmo expediente sancionador e que non recorreron a resolución de 24 de abril de 2014. A Sala conclúe que o criterio debe afectar a todas e non só a Nestlé, como entidade recorrente neses procesos “e iso mesmo aínda que non se visen afectadas pola citada modificación temporal da imputación”.

Os maxistrados argumentan que os intervinientes neste único procedemento ven afectados por calquera das vicisitudes procedimentales que se poidan producir e no caso concreto analizado, a reapertura da fase de instrución, aínda que implicou unha maior imputación temporal para algúns dos expedientados, “o certo é que dita decisión supuxo que se ditase un novo prego de concreción de feitos que é o que as sentenzas citadas ha anulado”.

Por conseguinte, o Tribunal anula as resolucións sancionadoras por ditarse nun procedemento cuxas actuacións derivan dun acto de trámite da Dirección de Competencia (o de 24 de abril de 2014) que foi declarado nulo polos órganos xudiciais: “un defecto formal por irregularidade no procedemento único non pode existir só para uns”.

Ao retrotraer as actuacións da CNMC ao momento anterior ao da resolución de 24 de abril de 2014, a Sala explica que se poderá proseguir o procedemento polas súas propias canles e que poderá culminar ben cunha resolución sancionadora, ou ben cunha resolución de arquivo, “segundo a apreciación das probas e das alegacións das partes que realice a CNMC con plena liberdade de criterio”.