Apostar polo I+D+I garante emprego e de alta cualificación

O Informe Biocat recolle unha serie de recomendaciones para consolidar o escalamiento do sector nos próximos anos. Entre as propostas figura mellorar os incentivos de transferencia de tecnoloxía para os investigadores, fomentar unha colaboración máis estreita entre científicos, farmacéuticas e inversores para definir máis concretamente as iniciativas de proba de concepto, fortalecer as plataformas locais de descubrimento de fármacos; proporcionar financiamento público específico, integrar máis o CatSalut nas capacidades de optimizar os ensaios clínicos, mellorar as capacidades de innovación do sistema sanitario catalán, así como implementar programas de compra pública innovadora.

O Informe Biocat contou este ano coa colaboración de Amgen. “Apostar polo I D significa garantir a existencia dun motor da economía e do progreso robusto e estable do noso país. Hai unha relación directa entre a aposta do sector biotecnológico polo I D e a xeración de postos de traballo, a gran maioría de gran cualificación”, destacou Fina Lladós, directora de Amgen Iberia.