Formación de Prevención de Riscos no sector Teleco (Telco)

As empresas do sector de telecomunicaciones dispoñen dun novo estándar de capacitación ou formación obligatoria en PRL para todos os traballadores que acceden ás zonas de traballo. Esta nova formación só poderá ser impartida por empresas homologadas.

Inténtase mellorar os estándares de seguridade e saúde das persoas que traballan no sector das telecomunicaciones (redes fixas ou móbiles). Para iso deseñáronse uns programas de capacitación homologados cuns contidos formativos mínimos, empresas de formación homologadas, e sistema de certificación de empresas e cursos para garantir o estándar mínimo de capacitación.

Publicidade Xornal Galego: