Lei Galega sobre a Corresponsabilidade Parental en separacións e divorcios. Xornadas

O 17 de outubro de hai agora exactamente un ano miles de galegos e galegas achegaron ao Parlamento Galego unha mensaxe para ser escoitada polos grupos políticos: “separámonos das nosas parellas, non dos nosos fillos e fillas”. O Parlamento Galego votou afirmativamente a toma en consideración da proposta e iniciou a súa tramitación.

A mensaxe era clara: era necesaria unha lexislación que regulara como nenos e nenas se beneficiarían de seguir co seu pai e a súa nai logo de que eles se separaran. País Vasco, Aragón, Navarra e Cataluña xa o tiñan feito. As comunidades máis avanzadas no tema conseguían cada ano máis custodias compartidas xa que o Tribunal Supremo, atendendo aos cambios socias e ás investigacións, interpretaba o Código Civil dun xeito diferente ao pensamento do século pasado…

Publicidade Xornal Galego: