Máis de medio millón de estudantes recibiron apoio educativo no curso 2016-2017

Máis de medio millón de estudantes recibiron apoio educativo no curso 2016-2017

Máis de medio millón de estudantes recibiron apoio educativo no curso 2016-2017 Fonte: lamoncloa.gob.es En total, 567.339 estudantes con necesidade específica de apoio educativo recibiron unha atención educativa diferente á ordinaria durante o curso 2016-2017. Así o revelan as estatísticas do Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo elaboradas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional

Máis de medio millón de estudantes recibiron apoio educativo no curso 2016-2017

Fonte: lamoncloa.gob.es

En total, 567.339 estudantes con necesidade específica de apoio educativo recibiron unha atención educativa diferente á ordinaria durante o curso 2016-2017. Así o revelan as estatísticas do Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo elaboradas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional en colaboración coas comunidades autónomas.

O 7,1% do alumnado en ensinos non universitarios recibe unha atención educativa diferente á ordinaria debido a necesidades educativas especiais, a dificultades específicas de aprendizaxe, ás súas altas capacidades intelectuais, a incorporarse tarde ao sistema educativo español ou a condicións persoais ou de historia escolar.

Entre os alumnos con apoio educativo, 217.416 (38,3%) recibírono por necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou trastorno grave, 27.133 (4,8%) por altas capacidades intelectuais, 16.025 (2,8%) por integración tardía no sistema educativo e 306.765 (54,1%) por outros motivos, entre eles, os trastornos da aprendizaxe, os da linguaxe e a comunicación, e a desvantaxe socioeducativa.
Os homes representan a maior parte destes estudantes, cun 63,4%, mentres que as alumnas son o 36,6% restante. En canto ao tipo de ensino, os estudantes que reciben apoio educativo supoñen un 9,3% para a Educación Primaria e un 8,5% na ESO. Esta porcentaxe aumenta na Formación Profesional Básica e noutros programas formativos cun 12,2% e un 14,4%, respectivamente.

Respecto das comunidades autónomas, a Comunidade Foral de Navarra (14,7%) e Murcia (13,5%) teñen as cifras máis altas de alumnos que reciben este tipo de apoio educativo, mentres que no outro extremo sitúanse Aragón (3,5%) e Comunidade de Madrid (3,8%).

En canto ao financiamento dos centros, os públicos presentan un 8,1% de alumnado con estas necesidades específicas, fronte ao 6,2% que rexistra o ensino concertado e o 0,9% dos centros privados non concertados.

Necesidades educativas especiais
Os alumnos con necesidades educativas especiais asociadas a unha discapacidade ou un trastorno grave ascenderon a 217.275; deles, o 83,5% atópase integrado en clases ordinarias e o 16,5% está en unidades ou centros específicos.

As maiores porcentaxes de integración danse nos trastornos graves de conduta/personalidade (96,9%) e nas discapacidades sensoriais (visual, 96,0%, e auditiva, 94,4%). O alumnado con plurideficiencia é o que ten o nivel de integración máis baixo, cun 41,7%.

En termos relativos, tendo en conta o total de estudantes matriculados nos diferentes ensinos, o 2,7% do alumnado recibe apoio por presentar este tipo de necesidades educativas.

Se se considera unicamente a aqueles integrados en ensinos ordinarios, representarían o 2,3%, cifra que se eleva ao 3% en Educación Primaria e ao 3,1% na ESO. No entanto, o peso máis significativo atópase na FP Básica cun 6,0%, sendo moi reducido en Bacharelato (0,6%) e Ciclos Formativos de FP de Grao Superior (0,3%).

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

CURSOS ESPS+ INFORMACIÓN