Setembro e o mes da volta as aulas, tamen para os maiores!

O mes de setembro é un dos momentos máis importantes do ano para planificar e programar novas metas ou obxectivos, especialmente empezar ou retomar con ganas os estudos ou aprendizaxe. Co fin da época estival é importante anticiparse ás necesidades dos clientes e planificar os cursos dirixidos a empresas, propondo canto antes un proxecto ilusionante que mellore a reciclaxe profesional dos traballadores.

Para o caso dos desempregados, as súas inquietudes van pola consecución dun emprego e a obtención dunha formación adecuada ao seu perfil. Segundo moitas enquisas e estudos de mercado, estas dúas metas son as principais que encabezan a lista dos propósitos dos traballadores sen emprego. Mellorar os coñecementos a través de formación ou cursos, prepararse dun modo adecuado para acceder ao mercado de traballo. Ou mesmo estudar oposicións para ser funcionario ou empregado público cun soldo estable e fixo.

Publicidade Xornal Galego:

No caso de dispor dun emprego ou se se está nunha procura activa, a formación tamén é clave. Dentro do mercado laboral, a persoa cun perfil máis elevado no apartado de coñecementos, habilidades e competencias transversais profesionais será quen consiga un posto de traballo. Así que, se se quere achegar valor a un profesional, agora é o momento de porse ao choio e buscar a formación que mellor se adapte ao mesmo.

O mercado do emprego e formación privado ofrece infinidade de oportunidades. Neste sentido, o máis importante é coñecer cales son ditas oportunidades ou nichos de emprego para anticiparse obtendo a mellor formación. Hai sectores como gran percorrido como a distribución, tecnolóxico, dixital, industria 4.0, reformas de vivendas, as enerxías renovables, robótica, ou mercadotecnia dixital, que demandan de profesionais cualificados para traballar ou para cambiar de posto laboral.

Respecto da formación elearning, é un modelo que chegou para quedar xa que ofrece innumerables vantaxes, pola súa flexibilidade, a non obrigación do desprazamento, a capacidade de adaptación ao alumno e o apoio tutorial activo. Por iso cada vez máis alumnos demandan os cursos online, e deciden avanzar os seus propósitos a través desta modalidade. Do mesmo xeito que a formación a medida, que se considera como un gran investimento xa que faculta a traballadores e empresas para lograr os seus obxectivos.

En Formación Bonificada, o crédito de formación dispoñible para as empresas considérase un incentivo ou axuda para fomentar a formación continua dos traballadores e mellorar a competitividade das empresas. Permite investir na formación de traballadores sen que supoña un custo para as empresas. E o comezo do outono é unha época ideal para programar os devanditos cursos, xa que a partir de novembro adoita ser tarde e as empresas abandonan a idea de organizar novas accións formativas de última hora. Os motivos ou escusas son: falta de tempo por cuestións de traballo, inexistencia dunha detección de necesidades, dificultade para adecuar a formación á produción, ou conseguir o visto e prace dos RLT.

Neste mes de setembro débese pór en marcha a penúltima programación de curso, tentando involucrar aos clientes, influíndo na súa decisión, aumentando a carteira de novas empresas, aproveitando o negocio, ofrecendo unha oferta atractiva. Aínda que como sempre, esta organización require un control da documentación, arquivando o contrato de Encomenda e Folla de Adhesión, controis de asistencia, informe RLT, programación didáctica e temporalización., copia da portada e índice do manual entregado, xustificante de envío ou recibín material didáctico, enquisa de calidade, ou recibín do diploma/certificado, etc.

Doutra banda, en formación online, débese controlar o xustificante de envío das claves, informes de seguimento e de conexións en Online, curriculum vitae do titor, guía didáctica ou detalle do procedemento, guía do campus ou plataforma, xustificante de recibín diploma ou certificado, factura , cuestionario ou enquisa de avaliación da Calidade, ficha de Inscrición ou matrícula de Alumnos (inclúen teléfono e email).

Fonte: AENOA