Alerta da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (Aemps)

Alerta da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (Aemps)

A Aemps Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios alerta de distribución irregular de principios activos da compañía Intabiotech SLU. A Aemps ordenou á empresa o cesamento de actividade en tanto non se adecúe á lexislación e as directrices técnicas aplicables. Aemps tivo coñecemento da distribución irregular por parte da empresa Intabiotech SLU, concesionaria da

A Aemps Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios alerta de distribución irregular de principios activos da compañía Intabiotech SLU. A Aemps ordenou á empresa o cesamento de actividade en tanto non se adecúe á lexislación e as directrices técnicas aplicables.

Aemps tivo coñecemento da distribución irregular por parte da empresa Intabiotech SLU, concesionaria da empresa británica ND Pharma & Biotech, de diversos principios activos. Entre os principios activos distribuídos por esta empresa, están acedo quenodesoxicólico, uridina ou adrenalina.

Destes principios activos poderíanse estar a comercializar na formulación maxistral, a hospitais ou oficinas de farmacia.

Intabiotech SLU, incumpre coa obrigación legal de estar inscrita no Rexistro Unificado de Empresas de Sustancias Activas (RUESA), establecido no Real Decreto 824/2010, de 25 de xuño para verificar que cumpren coas directrices de calidade da Unión Europea que lle son aplicables.

Mediante visita de inspección constatouse que Intabiotech SLU non cumpre coas prácticas aprobadas na UE.

 

Autor

Xornal Galego
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Autor