Cómo serán as novas subvencións de formación continua?

COMO SERÁ A FORMACIÓN CONTINUA NOS PRÓXIMOS MESES. NOVAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS

Segundo informan algúns medios de comunicación de ámbito estatal, as axudas para formar a traballadores duplican o seu importe ao incorporar parte dos fondos non gastados nos anos 2015, 2016 e 2017. O Ministerio de Traballo (antes Ministerio de Emprego), negocian cos axente sociais a próxima convocatoria de 2018 de axudas públicas para impartir cursos de formación a ocupados, que serán máis de 400 millóns de euros, dos cales 350 millóns concederanse como subvencións igual que en anos anteriores, e os restantes 50 millóns mediante o novo procedemento de Licitacións en concurso público.

Publicidade Xornal Galego:

Nos anos anteriores utilizábanse cantidades moi baixas, por exemplo na convocatoria de 2014 uns 181 millóns, en 2016 uns 240 millóns, mentres que en 2015 e 2017 non houbo convocatoria. Se o sistema segue adiante, parece que será a primeira vez que se utilice parte dos fondos non consumidos en anos anteriores, diñeiro non gastado que proceden da cota de formación (0,7% de Formación Profesional) que achegan as empresas e traballadores nas súas nóminas, e que parece que desde o ano 2015 exceden os 1.500 millóns. Tamén sería a primeira vez que se utiliza o modelo de Licitación.